NY ØG film

Filmen om ØG og historien om hva som skjer med restavfallet lokalt i vårt nærområdet.
ØG er den lokale aktøren som sammen med våre kunder (CC Stadion) sørger for at avfallet energi gjenvinnes lokalt hos Eidisva.