Henvendelser som gjelder:

Hedmark; ring: 625 53 355 – mellom kl. 07 – 16

Oppland;   ring611 45 980 – mellom kl. 07 – 16

 

eller kontakt oss på epost: post@ostlandetgjenvinning.no

 

Administrasjon og postadresse:
Østlandet Gjenvinning AS
Storhamargata 55
2317 Hamar

Organisasjonsnummer:
NO 986 386 629 MVA

 

Våre arbeidsplasser er lokalisert i Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Elverum og Kongsvinger.

Besøksadresse Hamar

Administrasjon er lokalisert på Hamar, Storhamargata 55, Hamar

Besøksadresse Gjøvik

Sveumvegen 57, 2827 Hunndalen

Besøksadresse Elverum

Langholsvegen 12, 2412 Sørskogbygda