Henvendelser som gjelder:

Hedmark; ring: 625 53 355 – mellom kl. 07 – 16

Oppland;   ring611 45 980 – mellom kl. 07 – 16

 

eller kontakt oss på e-post: post@ostlandetgjenvinning.no


Administrasjon og postadresse:
Østlandet Gjenvinning AS
Storhamargata 55
2317 Hamar

Organisasjonsnummer:
NO 986 386 629 MVA

 

Østlandet Gjenvinning ønsker fakturaer tilsendt elektronisk. 

EHF (org nr 986 386 629):
Elektronisk fakturaadresse 9908:386386629

Faktura sendes til e-post: invoice.532051@vismabpo.no

Fakturaen må være i A4 format, enten som tif eller pdf-fil. Hver faktura må være en fil, men hver e-post kan gjerne inneholde flere fakturaer.


Våre arbeidsplasser er lokalisert i Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Elverum og Kongsvinger.

Besøksadresse Hamar

Administrasjon er lokalisert på Hamar, Storhamargata 55, Hamar

Besøksadresse Gjøvik

Sveumvegen 57, 2827 Hunndalen

Besøksadresse Elverum

Langholsvegen 12, 2412 Sørskogbygda