Innen næringslivet oppstår det et utall avfallstyper som krever forskjellig innsamling og behandling.

Sortert avfall som kan gjenvinnes er som hovedregel billigere å levere enn usortert avfall som må etterbehandles. ØG tilrettelegger for sortering lokalt der avfallet oppstår. Sortert avfall samles inn og håndteres på den til en hver tid miljømessige og kostnadseffektive korrekte måten. Det kan faktisk være penger å spare på å vise litt omtanke for miljøet. ØG skal være miljøbevisste og totalt sett påvirke miljøet positivt. For at ØG skal nå sine miljø mål er vi helt avhengig av at privatpersoner og næringslivet er sitt ansvar bevisst og velger ombruk hvis mulig. Alle må bidra for en optimal sortering og gjenvinning.

Avfall er fremtiden ressurs og ombruk og gjenvinning blir helt essensielt for å møte fremtidens ressursknapphet.

 

 

Her finner du de ulike ØG fakta ark

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi hjelper deg til en enklere avfallshåndtering! Lurer du på avfallshåndtering av Landbruksplast. Les mer her, Visste du at over 60% av plastemballasjen fra næringslivet blir materialgjenvunnet?

FARLIG AVFALL

Har du:
* spillolje
* løsemidler
* malingrester
* batterier
* sparepærer
* lysstoffrør mm.
.......som du skal kvitte deg med?

Denne type avfall lagres på forskriftsmessig måte på merket plass. Miljøskadelige stoffer skal destrueres. Innsamling og destruksjon skal skje av godkjent innsamler og levers godkjent mottak.

ØG sørger for at ditt farlige avfall håndteres på forskriftsmessig måte!