For å håndtere avfallet riktig kreves det rette utstyret. ØG har løsningene du trenger, fra enkle beholdere til store containere og komprimatorer.

ØG samarbeider med sine kunder med å velge ut riktig utstyr for bedriften. Slik blir utstyret tilpasset sorteringssystemet bedriften ønsker å benytte.

ØG har kjørekontor på Hamar og Gjøvik som daglig drifter ca 50 biler i Hedmark og Oppland. Disse er fordelt på fast rutekjøring og stykkkjøring til/fra kunder samt nedstrømstransport fra anleggene.

Oversikt over type containere:

5 m3 åpen container

mål: (lengde – høyde – bredde) 3100 x 1000 x 1990 mm.

Bruksområder: anbefalt til masser, o.l.


8 m3 åpen sertifisert liftcontainer

mål: (lengde – høyde – bredde)  3580 x 1605 x 1969 mm.

Bruksområder: container tilpasset løft med kran


10 m3 åpen container:

mål: (lengde – høyde – bredde) 3520 x 1800 x 1970  mm.

Bruksområder: blandet avfall (restavfall),  trevirke,  metall, o. l.


22 m3 åpen container:

mål: (lengde – høyde – bredde) 6300 x 1785 x 2550 mm.

Bruksområder: trevirke, blandet restavfall (restavfall), metall, o. l.


41 m3 åpen container:

mål: (lengde – høyde – bredde) 7300 x 2755 x 2550 mm.

Bruksområder: trevirke, blandet restavfall (restavfall), metall, o. l.


8 og 10 m3 lukket container

mål: (lengde – høyde – bredde)

 8 m3: 3450 x 1830 x 2000 mm.  10 m3 4150 x 1830 x 2000 mm.

Bruksområde: trevirke, metall, blandet avfall (restavfall) o. l.


Oversikt over typer beholdere:

140 liter

Beholder 140 liter

Mål: H - B - D: 1065 x 500 x 543 m.m.


240 liter

Beholder 240 liter

Mål: H - B - D: 1070 x 580 x 731 m.m.


660 liter

Beholder 660 liter

Mål: H - B - D: 1207 x 1265 x 774 m.m.


1000 liter

Beholder 1000 liter

Mål: H - B - D: 1335 x 1265 x 1090 m.m.


Biler

Skapbil

Skapbil

foran


bilde9

Skapbil

bak


Liftbil Grønnerud 2016

Liftbil
bilde6

Komprimatorbil
Biltypene som ØG disponerer er:

  • Komprimatorbiler
  • Lift-/krokbiler
  • Skapbiler
  • Spyle/sugebiler
  • Spesialbiler med spyling av beholdere til matavfall.

Bruksområde for:

Beholderne 140 og   240 liter best egnet til matavfall, blandet avfall (restavfall), Glass/metall

Beholderne 660 og 1000 liter best egnet til papir, papp, blandet avfall (restavfall).