For å håndtere avfallet riktig kreves det rette utstyret. ØG har løsningene du trenger, fra enkle beholdere til store containere og komprimatorer.

ØG samarbeider med sine kunder med å velge ut riktig utstyr for bedriften. Slik blir utstyret tilpasset sorteringssystemet bedriften ønsker å benytte.

ØG har kjørekontor på Hamar og Gjøvik som daglig drifter ca 50 biler i Hedmark og Oppland. Disse er fordelt på fast rutekjøring og stykkkjøring til/fra kunder samt nedstrøms transport fra anleggene.

Containere og beholdere
Under vises ulike typer beholdere og containere  ØG kan tilby:

140 liter

Beholder 140 liter

Mål: H - B - D: 1065 x 500 x 543 m.m.


240 liter

Beholder 240 liter

Mål: H - B - D: 1070 x 580 x 731 m.m.


660 liter

Beholder 660 liter

Mål: H - B - D: 1207 x 1265 x 774 m.m.


1000 liter

Beholder 1000 liter

Mål: H - B - D: 1335 x 1265 x 1090 m.m.


Container 10m3

Åpen container

10 m3


Containere

Åpne containere

22 - 40 m3


Container

Lukket container

8 m3


Biler

Skapbil

Skapbil

foran


bilde9

Skapbil

bak


Liftbil Grønnerud 2016

Liftbil
bilde6

Komprimatorbil
Biltypene som ØG disponerer er:

  • Komprimatorbiler
  • Lift-/krokbiler
  • Skapbiler
  • Spyle/sugebiler
  • Spesialbiler med spyling av beholdere til matavfall.

Bruksområde for:

Beholderne 140 og   240 liter best egnet til matavfall, blandet avfall (restavfall), Glass/metall

Beholderne 660 og 1000 liter best egnet til