fbpx

Fra restavfall til energi hos Trehørningen Energisentral

Filmen forteller hva som skjer med restavfallet lokalt i vårt nærområdet.
ØG er den lokale avfallsleverandøren som sammen med våre kunder, i denne filmen CC Hamar, sørger for at avfallet energigjenvinnes lokalt hos Eidsiva.