fbpx

Fra restavfall til energi hos Trehøringen energisentral

Filmen forteller hva som skjer med restavfallet lokalt i vårt nærområdet.
ØG er den lokale avfallsleverandøren som sammen med våre kunder, i denne filmen CC Hamar, sørger for at avfallet energi gjenvinnes lokalt hos Eidsiva.