ØG vil som i 2016 være en av samarbeidspartnerne under årets Tømmerstock festival, 22. – 24. juni.

I fjor tok vi hånd om 1000 kg. avfall. Dette er avfall som vi sorterer og restavfallet videresendes til Eidsivas forbrenningsanlegg på Trehjørningen. Dette gir fjernvarme til lokale bedrifter og husstander