fbpx

 

Kunstgress har en levetid på inntil 10 år avhengig av hvor stor slitasje det utsettes for. Utslitt kunstgress består av sand og gummigranulat  når dette fjernes fra kunstgresset kan kunstgresset gjenvinnes. Vi i ØG kan bistå med dette slik at rapportering til myndighetene og transport til godkjent mottak skjer i henhold til myndighetskrav.

Miljødirektoratet har uttalt i forslag til ny forskrift for håndtering av gummigranulat (2019/8215) at utslitt kunstgress skal følge de samme rutiner og regler som farlig avfall. Den har til hensikt å bidra til å redusere utslipp av mikroplast.

Henting av kunstgress skjer ute hos kunden med semi lastebil. Kunden må bistå med opplastingen og stille med truck eller hjullaster, samt mannskap til dette. Vogntog kan lastes med 25 -28 tonn avhengig av biltype. Det må i samråd med sjåfør lastes riktig tonnasje på den enkelte bil. Kunstgresset kuttes med en bredde på 1,8 – 2,2 meter hvor rullene kan ha en diameter på 70 til 90 cm.
Se vedlagte bilder av hvordan kunstgresset skal rulles opp og lastes på semitrailer.

Ved bestilling må ØG ha opplysninger om hvilken type kunstgress det er, hvor kommer kunstgresset fra og hvor stor mengde kunstgress i tonn.

Kunstgresset skal leveres slik det er, men påse at det ikke er tilgriset av andre fragmenter som f.eks fra hunder hvis kunstgress fra hundegård skal tas opp.
Det er viktig at kunstgresset rulles opp sammen med gummigranulatet og sand.

NB! Kunstgress skal ikke lastes i krok kasser å sendes inn til ØG anleggene.

Kunstgresset på bildene er hentet fra en fotballbane.