fbpx

I statsbudsjettet for 2021, som ble lagt fram høsten 2020, kom forslaget mange har ventet på – og kanskje fryktet – nemlig en ny CO²-avgift på avfall, med 149 kroner per tonn.

Forslaget er nå vedtatt og konsekvensen blir at prisen per tonn restavfall vil øke med 82 kroner, forteller salgs- og markedssjef Jon Inge Kjørum. Sverige gjorde tilsvarende i 2020, av samme grunn – økt materialgjenvinning.