fbpx

ØG innfører gjennomsiktige sekker fra 1.01.2020

  Vi ser som mange andre avfallsselskaper nødvendigheten av å bytte ut de nåværende sorte restavfallsekkene med gjennomsiktige avfallssekker fra 1. januar 2020. I dag opplever vi at avfall som elektronikk, batterier og annet type farlig avfall blir levert som restavfall. Vi ønsker å bidra til å fjerne risiko for brann og utslipp i miljøet, …

Åpningstider jul og nyttår 2019

Dette er ØGs åpningstider i jule- og nyttårsdagene i 2019: Juleaften, 24. desember – stengt 1.juledag, 25. desember – stengt 2.juledag, 26. desember – stengt 3.juledag, 27. desember – kundesenteret har åpent kl. 8 – 14 – anlegget på Gjøvik kl. 7 – 15 30. desember – kundesenteret har åpent kl. 8 – 14 – …

Kunstgress til gjenvinning

  Kunstgress har en levetid på inntil 10 år avhengig av hvor stor slitasje det utsettes for. Utslitt kunstgress består av sand og gummigranulat  når dette fjernes fra kunstgresset kan kunstgresset gjenvinnes. Vi i ØG kan bistå med dette slik at rapportering til myndighetene og transport til godkjent mottak skjer i henhold til myndighetskrav. Miljødirektoratet …

ØG flytter fra Storhamargata til Vangsvegen i Hamar

Etter 12 år i Hamar Bryggeri-bygget i Hamar går veien videre til Vangsvegen 73 i Hamar. Det var i mai 2007 vi flyttet inn i Storhamargata 55 og nå har vi vokst oss ut av disse lokalene. Vi trenger mer plass og valget falt da på Vangsvegen 73 – du finner oss i 4. etasje …

Sirkulær økonomi i praksis

Et av verdens største innendørs vintersportsanlegg «SNØ» skal bygges i Lørenskog utenfor Oslo. Her har man virkelig tenkt materialgjenvinning og valgt en løsning hvor man har brukt 50 tonn ketchup- og shampoflasker, snusbokser og annet plastavfall. Plasten er smeltet ned og støpt om til store plastkassetter og utgjør skianlegget sitt overvannsmagasin som skal forhindre en …

ØG og Stange kommune har inngått samarbeid om avfallshåndtering

ØG og Stange kommune inngikk en avtale fra årsskifte 2018/19 som har en varighet på 3 år med en opsjon på forlengelse i ytterligere 1 + 1 år. Avtalen omfatter innsamling, transport og behandling av avfall, her under også farlig avfall og spesial avfall for barnehager, skoler, helsesenter, sykehjem, omsorgsboliger og administrasjonsbygg. Samarbeidet har kommet …

ØG og Hedmark Fylkeskommune inngikk samarbeid rundt avfallshåndtering

ØG vant anbudskonkurranse til Hedmark Fylkeskommune i områdene Sør-Østerdal, Hamar og Glomdal. Avtalen omfatter innsamling, transport og behandling av avfall  her under også farlig avfall og spesial avfall for: Alle videregående skoler Den offentlige tannhelsetjenesten Hedmark Trafikk FKF Anno museum Stiftelsen kunstbanken Avtalen gjelder fra 1. august 2018 og har en varighet på 2 år …

Informasjon om GDPR

Fra 1. juli 2018 trer EUs nye regler om innsamling og lagring av personopplysninger i kraft. Reglene stiller strenge krav til den som samler inn og oppbevarer personopplysninger. Målet med regelverket er at opplysningene ikke misbrukes. ØG forholder seg til regelverke. Personvernerklæring og vilkår finner du her.

ØG – resertifisert ISO 9001:2015 og 14001:2015

ØG ble i starten av mai resertifisert etter ISO 9001:2015 og 14001:2015. Første gang vi ble sertifisert i disse standardene var i 2006. I år er vi oppgradert til nye versjoner av standardene. Sertifiseringen og årlig revisjon utføres av Kiwa Teknologisk Institutt.

Leserinnlegg i HA.no: «Privat eller offentlig innhenting av avfall» av Bjørn Rosenberg

Renovasjon: Innsamling av husholdningsavfall bør settes ut på anbud, skriver Bjørn Rosenberg.Foto: Trond Lillebo Privat eller offentlig innhenting av avfall Jeg er helt enig med Eldar M Rudolfsen i Transportarbeiderforbundet, Fagforbundet ved Anders Kolmar-Dæhlin bidrar til å svartmale private bedrifter. Les også: Mener fagforbund svartmaler private Det er private bedrifter som har konkurrert og har …