fbpx

ØGs BÆREKRAFTSMÅL 2021-2024

Kompetanse

ØG skal bidra til et kompetanse- og kunnskapsløft, sammen med våre kunder og samarbeidspartnere om gjenvinning og bærekraftig utvikling.

ØG skal heve kompetansen rundt avfall i Innlandet, gjennom kunnskapsdeling og kursing, slik at sorteringsgraden øker og en enda større andel av avfallet kan gå til materialgjenvinning.

  1. ØG skal årlig publisere en bærekraftsrapport, begrunnet i ansvarlighet og åpenhet, og som skal bidra til både intern og ekstern kunnskapsbygging.
  2. ØG skal fortsette å utvikle eksisterende kompetanse og tiltrekke den kompetansen vi trenger i dag og i fremtiden.
  3. ØG skal bidra til kompetanseheving i regionen, gjennom opplæring, kursing og foredrag.
  4. ØG skal innen 2024 ha påstartet og bidratt med konkret bærekraftsarbeid med flere av sine samarbeidspartnere og kunder.