fbpx

Skal inneholde

Betong uten forurensing og
armering knust og i større enheter.

Skal ikke inneholde

Gulvbelegg, jord, varmekabler,
treverk og forurenset betong.

Beskrivelse

Utherdet betong fra rivning.

Hva skjer videre med avfallet

Brukes til forsterkningslag på parkeringsanlegg, gangveier gårdsplasser, avfallsmottak o.l.

Mer info finner du i vårt faktaark