fbpx

Skal inneholde

Asbestholdige materialer som emballert asbest i henhold til gjeldende regler.

Skal ikke inneholde

Uemballert asbest og annet avfall.

Beskrivelse

Asbest fra rehabilitering og rivning.

Hva skjer videre med avfallet

Avfallet er farlig avfall som skal deklareres, ikke gjenvinnes, det skal sendes til deponering.

Mer info finner du i vårt faktaark