fbpx

Skal inneholde

Organisk avfall med halogen

Skal ikke inneholde

Annet avfall uten halogen

Beskrivelse

Organisk avfall med halogen og organisk forbindelse med halogener. Halogener er en betegnelse for hovedgruppe 17 i det periodiske systemet og inneholder grunnstoffene flour, klor, brom og astat. Navnet betyr «saltdannere» fordi grunnstoffene reagerer lett med metaller og danner salter. Halogener er svært reaktive og er giftige i fri tilstand når de ikke opptrer i forbindelser, og må behandles med forsiktighet.  Eksempler på organisk avfall med halogener er baderomsplater med PCP (pentaklorfenol) og organiske rensemidler fra renserier. Avfettingsrester, asfaltlim med klor, malings fjerner og destillasjonsrester med klor.

Hva skjer videre med avfallet

Forbehandles og destrueres ved høy temperaturforbrenning i anlegg som har tillatelse til å behandle farlig avfall. Avfallet energigjenvinnes.

Mer info finner du i vårt faktaark