fbpx

Skal inneholde

Avfall med innhold av
bromerte flammehemmere over
grenseverdiene for farlig avfall,
eksempelvis gulvbelegg.

Skal ikke inneholde

Annet avfall.

Beskrivelse

Avfall inneholdende bromerte flammehemmere, gjerne fra rehabilitering og rivning.
Eksempler på avfall som kan inneholde bromerte flammehemmere er gulvtepper,
isolasjonsmateriale, cellegummi og tekstiler.

Hva skjer videre med avfallet

Farlig avfall skal ut av kretsløpet og gjenvinnes ikke.

Mer info finner du i vårt faktaark