fbpx

Skal inneholde

Isolasjonsmateriale m/KFK-, HKFK- eller HFK-holdige blåsemidler over grensen for farlig avfall.

Skal ikke inneholde

Annet avfall

Beskrivelse

KFK/HKFK brukt i XPS isolasjon i perioden 1960-2002. Isolasjonsskum kan inneholde rester av blåsemiddel som inneholder KFK, HKFK og HFK-gass. Viktigst er stivt skum av polyuretan (PUR) og ekstrudert polystyren (XPS). PUR-skum finnes typisk i eldre leddporter, fryse/kjølerom og som isolasjon i campingbiler. XPS-plater finnes typisk som isolasjon under bygg, veier, tuneller o.l.

Hva skjer videre med avfallet

Blåsemidler kan saneres ut i egen prosess slik at plasten kan energigjenvinnes.

Mer info finner du i vårt faktaark