fbpx

Skal inneholde

Isolerglassruter produsert i Norge i
perioden mellom 1965 og 1975.
Importerte isolerglass produsert fram til 1980.
Isolerglass uten stempel/preging av årstall.

Skal ikke inneholde

Isolerglass nyere enn beskrevet og andre typer avfall.

Beskrivelse

I isolerglassruter produsert i tidsperioden angitt over, kan det være benyttet PCB-holdig forseglings lim. Dette er klassifisert som farlig avfall og skal samles inn separat. Produksjonsåret står preget inn i avstandsskinnene mellom glassene. Glass som ikke kan identifiseres skal leveres som PCB-holdige isolerglass.

Hva skjer videre med avfallet

Glasset skjæres ut, og sendes til materialgjenvinning. Trerammene med avstandsskinner og fugemasse inneholdende PCB blir energigjenvunnet/destruert hos godkjent forbrenningsanlegg.

Mer info finner du i vårt faktaark