fbpx

Skal inneholde

Oljeforurenset masse, oljeholdige filler, slam fra oljeskiller, innsatsfilter, hydraulikkslanger inntil og over 200 cm og oljeforurenset masse, fast småkolli.

Skal ikke inneholde

Spillolje, olje- og fettavfall, vann fra oljeutskiller, drivstoff og fyringsolje, oljefilter m/metall, oljeemulsjon, sloppvann, bremse- og frostvæske og boreslam og borekaks

Beskrivelse

Oljeholdig og oljeforurenset masse blir betegnet som farlig avfall og er omfattet av deklareringsplikten i henhold til avfallsforskriftens kap. 11.

Hva skjer videre med avfallet

Avfallet kontrolleres/sorteres etter avfallstyper og sendes videre til sluttbehandling ved forbrenning eller deponering.

Mer info finner du i vårt faktaark