fbpx

Skal inneholde

Avfall med innhold av ftalater over
grenseverdiene for farlig avfall.

Skal ikke inneholde

Annet avfall.

Beskrivelse

Avfall inneholdende ftalater, gjerne fra rehabilitering og riving. Eksempel på avfall som kan inneholde ftalater er myke gulvbelegg og isolerglassruter

Hva skjer videre med avfallet

Farlig avfall skal ut av kretsløpet og gjenvinnes ikke.

Mer info finner du i vårt faktaark