fbpx

Skal inneholde

Trykkimpregnert trevirke (Kobber (Cu)- eller kobber/krom/arsen (CCA)-impregnert trevirke).

Skal ikke inneholde

Metall og annet avfall.

Beskrivelse

Trykkimpregnert trevirke stammer typisk fra lysstolper, gjerdestolper, gjerder, terrasser og annet som har vært benyttet utendørs i perioden 1950-2002. Varen stammer fra næringsvirksomhet fra kommunale gjenbruksstasjoner eller fra egen sorteringsaktivitet. Trykkimpregnert trevirke er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikt.

Hva skjer videre med avfallet

Impregnert trevirke destrueres i behandlingsanlegg som har tillatelse til å behandle slikt fortrinnsvis forbrenning med energigjenvinning.

Mer info finner du i vårt faktaark