fbpx

Skal inneholde

Kreosotimpregnert trevirke.

Skal ikke inneholde

(Kobber (Cu)- eller kobber/krom/arsen
(CCA)- impregnert trevirke), dobbelt impregnert
(trykkimpregnert+kreosotimpregnert) og annet avfall.

Beskrivelse

Kreosotimpregnert trevirke er typisk benyttet som jernbanesviller, takbord og lysstolper. Fargen er gjerne grå, brun eller svart og kan lukte tjære. Varen stammer fra næringsvirksomhet, fra kommunale gjenbruksstasjoner eller fra egen sorteringsaktivitet. Kreosotimpregnert trevirke er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kap.11.

Hva skjer videre med avfallet

Impregnert trevirke destrueres i behandlingsanlegg som har tillatelse til å behandle slikt avfall, fortrinnsvis forbrenning med energigjenvinningsproduksjon.

Mer info finner du i vårt faktaark