fbpx

Skal inneholde

Isolerglassruter produsert i Norge i perioden mellom 1976 og 1990.

Skal ikke inneholde

Andre typer isolerglassruter eller andre typer avfall/farlig avfall.
Isolerglassruter produsert
i Norge før 1976 og produsert utenfor Norge før 1980.

Beskrivelse

I isolerglassruter produsert i tidsperioden angitt over, kan det være benyttet
klorparafinholdig forseglings lim. Dette er klassifisert som farlig avfall og skal samles inn separat. Produksjonsåret står preget inn i avstandsskinnene mellom glassene. Glass som ikke kan identifiseres skal leveres som PCB-holdige isolerglass

Hva skjer videre med avfallet

Glasset skjæres ut, og sendes til materialgjenvinning. Trerammene med avstands-skinner og fugemasse inneholdende klorparafiner blir destruert hos godkjent
forbrenningsanlegg.

Mer info finner du i vårt faktaark