fbpx

Skal inneholde

Baderomsfliser, fugemasse med vedheng av gips

Skal ikke inneholde

Annet avfall, treverk og avfall med andre urenheter.

Beskrivelse

Dette er en fraksjon som sitter sammen, og består av flere komponenter som ikke lar seg skilles fra hverandre og sorteres. Fraksjon skal være ren og ikke inneholde treverk eller andre typer fraksjoner og forurensninger. Gips som sitter fast og som er et vedheng til flisene er ok. Løs ren gips fjernes og leveres inn som ren gips til gjenvinning.

Hva skjer videre med avfallet

Avfallet skal ikke gjenvinnes, men legges på deponi.

Mer info finner du i vårt faktaark