fbpx

Skal inneholde

Rene fyllmasser

Skal ikke inneholde

Fremmedelementer, forurensede masser og organisk materiale.

Beskrivelse

Grus, ren stein av ulik størrelse, rene gravemasser med og uten armering, rene rivemasser uten armering (eks. Leca, tegl, o.l)

Hva skjer videre med avfallet

Rene masser kan disponeres uten tillatelse etter forurensningsloven, men skal leveres til et godkjent mottak iht. Plan- og bygningsloven.

Rene masser kan disponeres uten tillatelse etter forurensningsloven, men skal leveres til et godkjent mottak iht. Plan- og bygningsloven.

Mer info finner du i vårt faktaark