fbpx

Skal inneholde

Mineralull eller steinull fra byggeog riveprosjekter, eks. Glava, Rockwool, himlingsplater, vintermatter og sydde matter.

Skal ikke inneholde

Isolasjon laget av andre materialer som inneholder farlig avfall og annet avfall.

Beskrivelse

Avfallet består av isolasjon fra bygge- og riveprosjekter.

Hva skjer videre med avfallet

Mineralull og steinull legges på deponi, da kvaliteten for det meste er for dårlig til at
produsentene kan bruke dette i produksjon av ny isolasjon.

Mer info finner du i vårt faktaark