fbpx

Skal inneholde

Servanter og wc, steintøy og dekketøy av keramikk.

Skal ikke inneholde

Organisk avfall, gryter og panner, metall, plast og andre materialer enn porselen.

Beskrivelse

Asbest fra rehabilitering og rivning.

Hva skjer videre med avfallet

Avfallet blir inert og sendes til deponering.

Mer info finner du i vårt faktaark