fbpx

Skal inneholde

Plastemballasje som ikke kan materialgjenvinnes.

Skal ikke inneholde

Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater, annen type plast som ikke er definert som emballasje, farlig avfall og metaller.

Beskrivelse

Plastemballasje som ikke kan materialgjenvinnes. eks. emballasjeplast, stroppebånd, cellofan til innpakking av blomster.

Hva skjer videre med avfallet

Avfalles sendes til forbrenning.

Mer info finner du i vårt faktaark