fbpx

Skal inneholde

Metallet kommer fra produkter som eksempelvis kabler, transformatorer/generatorer, EE-avfall og elektriske motorer.

Skal ikke inneholde

Avfall som ikke er metallavfall er eksempelvis avfall som er klassifisert som farlig avfall, annet type avfall innen bygg og anleggs avfall eller restavfall.

Beskrivelse

Metallavfall betegnes ofte som «komplekst jern» som består av ulike stål og ikke magnetiske metaller som for eksempel aluminium, kobber, messing, bly, nikkel, sink. Fraksjon skal være ren, men kan inneholde ikke ønskelige avfallstyper som for eksempel en sykkel med dekk og skjermer som naturlig er en del av produktet.

Hva skjer videre med avfallet

Smeltes om til nye produkter, materialgjenvinnes.

Mer info finner du i vårt faktaark og info om metallavfallets prosessflyt