fbpx

Skal inneholde

Blandet avfall til sortering

Skal ikke inneholde

Farlig avfall, eksplosiver, radioaktive stoffer, smittefarlig avfall.

EE-avfall

Store mengder stein og betong

Isolasjon

Gips

Hageavfall

Dekk, felg

Matavfall

Beskrivelse

Forskjellig typer avfall som ikke er egnet for gjenvinning eller som må sorteres før gjenvinning.

Hva skjer videre med avfallet

Avfallet blir så langt det er mulig sendt til gjenvinning og forbrenning

Mer info finner du i vårt faktaark og info om restavfallets prosessflyt.