fbpx

Skal inneholde

Trevirke som inneholder materiale
som er behandlet med maling, lim
og lakk, men som ikke regnes som
farlig avfall. Ubehandlet trevirke.

Skal ikke inneholde

Impregnert trevirke,
brannhemmende plater og
avfall som ikke er trevirke.

Beskrivelse

Trevirke som fraksjon kan være ubehandlet trevirke eller trevirke som inneholder materiale som er behandlet med f.eks. maling, lim og lakk, men som ikke regnes som farlig avfall.

Hva skjer videre med avfallet

Blir til fjernvarme og prosessdamp i godkjent forbrenningsanlegg.

Mer info finner du i vårt faktaark info om restavfallets prosessflyt.