fbpx

Bygg- og anleggsprosjekter kan deles inn i tre ulike kategorier

Bygg

Hva bør du tenke på?

– Lag en avfallsplan med avfallskrav fra myndighetene – over 300 m2
– Farlig avfall – hvilke type farlig avfall er med i avfallsløsning. Her finner du oversikt over aktuelle fraksjoner.
– Krav fra myndighetene og egne mål for prosjektet/selskapet, miljøkrav, eks. miljøfyrtårn.
– Varig og godt tilrettelagt avfallshåndtering for over tid. Utstyr vi anbefaler er: containere, beholder, stativ og sekk.
– Planlegging av logistikken og tilgjengelighet på byggeplassen, sørge for hensiktsmessige løsninger for en effektiv byggeplass.
– Ansvar – hvem har ansvar for hva på byggeplassen?


Riving og rehabilitering

Hva bør du tenke på? 

Miljøsaneringsrapporten – denne skal være utarbeidet før oppstart.
– Lag en avfallsplan m/avfallskrav fra myndigheter – over 100 m2.
– Hvilke fraksjoner skal sorteres ut på byggeplassen? Dette hentes ut fra Miljøsaneringsrapporten.
– Farlig avfall – hvilke type farlig avfall er med i avfallsløsning. Her finner du oversikt over aktuelle fraksjoner.
– Utstyr vi anbefaler – containere, beholder, stativ og sekk.
– Planlegging av logistikken og tilgjengelighet på byggeplassen, sørge for hensiktsmessige løsninger for en effektiv byggeplass. Eksempelvis vil store mengder forurensende masser som betong eller treverk kreve en skreddersydd løsning.
– Ansvar – hvem har ansvar for hva på byggeplassen?
– Hvordan håndtere oppdagelse av nye fraksjoner som ikke er beskrevet i miljøsaneringsrapporten. Husk at prøver av fraksjoner skal sendes inn til analyse. Vi anbefaler at dere tar kontakt med konsulenter som har kompetanse på område.


Grav

Hva bør du tenke på?

– Miljøsaneringsrapporten – denne skal være utarbeidet før oppstart.
– Hvilke fraksjoner skal sorteres ut på plassen? Dette hentes fra Miljøsaneringsrapporten.
– Lag en avfallsplan med avfallskrav fra myndighetene – over 10 tonn.
– Utstyr vi anbefaler – containere og sekk.
– Planlegging av logistikken og tilgjengelighet på byggeplassen, sørge for hensiktsmessige løsninger for en effektiv byggeplass.  Eksempelvis vil store mengder masser som betong eller treverk vil kreve en skreddersydd løsning.
– Ansvar – hvem har ansvar for hva på byggeplassen?
– Hvordan håndtere oppdagelse av nye fraksjoner skjulte eller som ikke beskrevet i miljøsaneringsrapporten. Husk at prøver av fraksjoner skal sendes inn til analyse. Vi anbefaler at dere tar kontakt med konsulenter som har kompetanse på område.

Spør oss gjerne om referanseprosjekter!