Her er noen råd til hvordan bilverksteder bør behandle avfall som blir klassifisert som farlig avfall

Dette bør du tenke på: 

 • Hvilken type farlig avfall har dere? 
 • Hvor mye farlig avfall produserer dere?
 • Hvilken lagringskapasitet har dere og eventuelt ekstra behov?
 • Unngå å blande ulike fraksjoner som kan gi kjemiske reaksjoner. 
 • Behold original emballasjen da etiketten inneholder informasjon om innhold og opprinnelse. 
 • Hvis du trenger miljøskap/-miljøcontainer, så har denne oppsamlingskar, og du bør da ikke lagre større mengder i antall liter og volum enn det oppsamlingskaret har kapasitet til å samle opp. Dette for å hindre at karet ikke flyter over og fører miljøforurensning i ytre miljø.
 • Sjekk oppsamlingenheten jevnlig for å unngå at den blir overfylt. 
 • Viktig å sette seg inn i Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Denne inneholder hvilke krav myndighetene stiller til deg som avfallsbesitter: 
  • Farlig avfall over 1 kg. skal leveres minimum 1 gang pr. år, kapittel § 11-8 
  • Kapittel § 11-2 inneholder definisjon av hva farlig avfall er og ansvaret som avfallsbesitter har.  
  • Farlig avfall skal deklareres, les mer om dette avfallsdeklarering.no. 

ØG tilbyr 3 ulike typer miljøskap/container for leie og dette kan det inneholde:

 • Småbatterier, 25 l. beholder 
 • Bilbatterier – pall m/pallkarmer (hel/halv) med oppsamlingskar 
 • Lysstoffrør 
  • Lysstoffrør eske i papp 
 • Sparepærer 
  • 50 l. grå beholder 
 • Spillolje refunderbar/ikke refunderbar
  • Fat m/spuns
 • Oljefilter og oljeholdige filler 
  • Fat m/lokk spuns 
 • Spraybokser 
  • Fat m/lokk spuns
 • Frostvæske/bremsevæske/maling, lim og lakk 
  • Valgmuligheter: 30/60/120 l. fat 
  • For større verksteder vil anbefaler vi IBC1000 l. og 35 m3 miljøcontainer

Tenk miljøsikkerhet inne i miljøskapet. Vi anbefaler at det er brannapparat og brannteppe tilgjengelig og dette er noe vi kan tilbyr dere. Vær klar over at det er du som selv som kunde som må foreta risikoanalysere i henhold til brannforskriften.  


* Vi vil gjøre deg oppmerksom på at du som kunde er ansvarlig for merking i egne lokaler.

** Vi i ØG kan skaffe deg som kunde forsvarlig utstyr til merking av farlig avfall i dine lokaler. ØG merker alt utstyr som vi setter ut med våre fraksjonsmerker.