fbpx

Kunstgress har en levetid på inntil 10 år avhengig av hvor stor slitasje det utsettes for. Utslitt kunstgress består av sand og gummigranulat  når dette fjernes fra kunstgresset kan kunstgresset gjenvinnes. Vi i ØG kan bistå med dette slik at rapportering til myndighetene og transport til godkjent mottak skjer i henhold til myndighetskrav.

Fra 1. juli 2021 ble det innført nye regler med blant annet strengere krav til fysiske barrierer rundt kunstgressbaner, og krav om forsvarlig håndtering av snø som inneholder granulat. Forskriften er viktig for å redusere utslipp av mikroplast, og gjelder for alle idrettsbaner med plastholdig løst fyllmateriale som gummigranulat. Formålet med forskriften er å hindre utslipp og spredning av mikroplast.  Den er omtalt i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) – Lovdata §23A-4. Du kan også lese Miljødirektoratets veileder:  Utforme og drifte kunstgressbaner her. I denne veilederen får du oversikt over krav til idrettsbaner med gummigranulat eller andre former for løst fyllmateriale med plast.

Henting av kunstgress skjer ute hos kunden med semilastebil. Kunden må bistå med opplastingen og stille med truck eller hjullaster, samt mannskap til dette. Vogntog kan lastes med 25 -28 tonn avhengig av biltype. Det må i samråd med sjåfør lastes riktig tonnasje på den enkelte bil. Kunstgresset kuttes med en bredde på 1,8 – 2,2 meter hvor rullene kan ha en diameter på 70 til 90 cm.
Se vedlagte bilder av hvordan kunstgresset skal rulles opp og lastes på semitrailer.

Ved bestilling må ØG ha opplysninger om hvilken type kunstgress det er, hvor kommer kunstgresset fra og hvor stor mengde kunstgress i tonn.

Kunstgresset skal leveres slik det er, men påse at det ikke er tilgriset av andre fragmenter som f.eks fra hunder hvis kunstgress fra hundegård skal tas opp.
Det er viktig at kunstgresset rulles opp sammen med gummigranulatet og sand.

NB! Kunstgress skal ikke lastes i krok kasser å sendes inn til ØG anleggene.

Kunstgresset på bildene er hentet fra en fotballbane.