fbpx
Plastemballasje

Skal inneholde

  • Emballasjeplast
  • Stroppebånd av nylon
  • Cellofan

Skal ikke inneholde

  • Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater
  • Plast som ikke er emballasje
  • Farlig avfall eller metaller

Beskrivelse

Plastemballasje som ikke kan material gjenvinnes f.eks. påleggspakker, stroppebånd, potetgullposer, cellofan til innpakking av blomster.

Innsamling

Hentes i ballet fraksjon, i klare eller rosa sekker, beholdere, containere og komprimatorer.

Behandling

Kontrolleres visuelt av sjåfør og ved ankomst mottak. Plast går til lokale forbrenningsanlegg for energiutnyttelse.

Gjenvinning

Plasten sendes til energigjenvinning.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon for eksempel plast som ikke er emballasje (plastleker, møbler).

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriften

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!