fbpx

Bygg- og anleggsprosjekter deles inn i:

1) Bygg – Hva må du tenke på?

 • Lag en avfallsplan med avfallskrav fra myndighetene – over 300 m2
 • Farlig avfall – hvilke type farlig avfall er med i avfallsløsning. Her finner du oversikt over aktuelle fraksjoner.
 • Krav fra myndighetene og egne mål for prosjektet/selskapet, miljøkrav, eks. miljøtårn.
 • Varig og godt tilrettelagt avfallshåndtering for over tid. Utstyr vi anbefaler er: containere, beholder, stativ og sekk.
 • Planlegging av logistikken – tilgjengelighet på byggeplassen, samt hensiktsmessige løsninger for en effektiv byggeplass.
 • Ansvar – hvem har ansvar for hva på byggeplassen?


2) Riving og rehabilitering – Hva må du tenke på? 

 • Miljøsaneringsrapporten – denne skal være utarbeidet før oppstart.
 • Lag en avfallsplan m/avfallskrav fra myndigheter – over 100 m2.
 • Hvilke fraksjoner skal sorteres ut på byggeplassen? Dette hentes ut fra Miljøsaneringsrapporten.
 • Farlig avfall – hvilke type farlig avfall er med i avfallsløsning. Her finner du oversikt over aktuelle fraksjoner.
 • Utstyr vi anbefaler – containere, beholder, stativ og sekk.
 • Planlegging av logistikken og tilgjengelighet på byggeplassen for hensiktsmessige løsninger for en effektiv byggeplass. Et eksempel er stor mengder forurensende masser som betong eller treverk vil krever skreddersøm løsning.
 • Ansvar – hvem har ansvar for hva på byggeplassen?
 • Hvordan håndtere nye funn oppdagelse av nye fraksjoner som ikke er beskrevet i miljøsaneringsrapporten. Husk at prøver av fraksjoner skal sendes inn til analyse.


3)  Grav – Hva må du tenke på?

 • Miljøsaneringsrapporten – denne skal være utarbeidet før oppstart.
 • Hvilke fraksjoner skal sorteres ut på plassen? Dette hentes fra Miljøsaneringsrapporten.
 • Lag en avfallsplan med avfallskrav fra myndighetene – over 10 tonn.
 • Utstyr vi anbefaler – containere og sekk.
 • Planlegging av logistikken og tilgjengelighet på byggeplassen for hensiktsmessige løsninger for en effektiv byggeplass. Et eksempel er store mengder masser som betong eller treverk vil kreve skreddersøm løsning.
 • Ansvar – hvem har ansvar for hva på byggeplassen?
 • Hvordan håndtere oppdagelse av nye fraksjoner skjulte eller som ikke beskrevet i miljøsaneringsrapporten. Husk at prøver av fraksjoner skal sendes inn til analyse. Ta kontakt med konsulenter som har kompetanse på område.

Spør oss gjerne om referanseprosjekter hvis du ønsker det.

 

Big Bag - en smart og enkel avfallsløsning. Les mer om det her! ØGs veileder til basiskarakterisering

6 generelle råd – før og underveis i bygge- eller riveprosjektet på byggeplassen:

1. Lag en avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse.

Minimum 60 % (vekt) av avfallet skal kildesorteres på byggeplassen.

2. Ta kontakt med et avfallsselskap

Sjekk priser og kompetanse. Still krav til oppfølging gjennom hele prosjektet, ved blant annet månedlige avfallsstatistikker og rask tilbakemelding på avvik i forhold til feilsortering.

3. Gjør avtale med underentreprenør

Inngå forpliktende avtaler om sortering på prosjektet.

4. Planlegg avfalls sorteringen på byggeplassen.

Velg riktig typer og mengde oppsamlingsutstyr. Sørg for hensiktsmessig plassering av containere slik at disse enkelt kan tømmes. Ha nok og riktig oppsamlingsenheter også inne på bygget.

5. Gi god informasjon til ansatte.

Informer både egne ansatte og underentreprenører. Gjør det klart hva som skal kastes hvor. Bruk plakater og symboler på containere. Gjenta budskapet på vernerunder, møter og lignende.

6. Følg opp avfallshåndteringen.

Det er viktig å holde fokus på avfallshåndteringen underveis i hele prosjektet. Bruk informasjon fra avfallsselskapet om sorteringsgraden aktivt i forhold til de ansatte. Avvik i forhold til feilsortering bør få konsekvenser i form av f.eks. viderefakturering.