fbpx

Bygg- og anleggsprosjekter kan deles inn i tre ulike kategorier:

Bygg

Hva bør du tenke på?

– Lag en avfallsplan med avfallskrav fra myndighetene – over 300 m2
Farlig avfall – hvilke type farlig avfall er med i avfallsløsning. Her finner du oversikt over aktuelle fraksjoner.
Krav fra myndighetene og egne mål for prosjektet/selskapet, miljøkrav, eks. miljøtårn.
– Varig og godt tilrettelagt avfallshåndtering for over tid. Utstyr vi anbefaler er: containere, beholder, stativ og sekk.
– Planlegging av logistikken og tilgjengelighet på byggeplassen, sørge for hensiktsmessige løsninger for en effektiv byggeplass.
– Ansvar – hvem har ansvar for hva på byggeplassen?


Riving og rehabilitering

Hva bør du tenke på? 

Miljøsaneringsrapporten – denne skal være utarbeidet før oppstart.
– Lag en avfallsplan m/avfallskrav fra myndigheter – over 100 m2.
– Hvilke fraksjoner skal sorteres ut på byggeplassen? Dette hentes ut fra Miljøsaneringsrapporten.
Farlig avfall – hvilke type farlig avfall er med i avfallsløsning. Her finner du oversikt over aktuelle fraksjoner.
Utstyr vi anbefaler – containere, beholder, stativ og sekk.
– Planlegging av logistikken og tilgjengelighet på byggeplassen, sørge for hensiktsmessige løsninger for en effektiv byggeplass. Eksempelvis vil store mengder forurensende masser som betong eller treverk kreve en skreddersydd løsning.
– Ansvar – hvem har ansvar for hva på byggeplassen?
– Hvordan håndtere oppdagelse av nye fraksjoner som ikke er beskrevet i miljøsaneringsrapporten. Husk at prøver av fraksjoner skal sendes inn til analyse. Vi anbefaler at dere tar kontakt med konsulenter som har kompetanse på område.


Grav

Hva bør du tenke på?

Miljøsaneringsrapporten – denne skal være utarbeidet før oppstart.
– Hvilke fraksjoner skal sorteres ut på plassen? Dette hentes fra Miljøsaneringsrapporten.
– Lag en avfallsplan med avfallskrav fra myndighetene – over 10 tonn.
Utstyr vi anbefaler – containere og sekk.
– Planlegging av logistikken og tilgjengelighet på byggeplassen, sørge for hensiktsmessige løsninger for en effektiv byggeplass.  Eksempelvis vil store mengder masser som betong eller treverk vil kreve en skreddersydd løsning.
– Ansvar – hvem har ansvar for hva på byggeplassen?
– Hvordan håndtere oppdagelse av nye fraksjoner skjulte eller som ikke beskrevet i miljøsaneringsrapporten. Husk at prøver av fraksjoner skal sendes inn til analyse. Vi anbefaler at dere tar kontakt med konsulenter som har kompetanse på område.

Spør oss gjerne om referanseprosjekter!


Her er noen nyttige linker

Avfallsdeklaring.no

Miljødirektoratets veileder for avfallsdeklarering

ØGs veileder til basiskarakterisering

Veileder tilkarakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi

Dibk.no

Mer om Farlig avfall

Avfallstoffnummer (NS9431)

Miljodirektoratet.no/Bygg og anleggsavfall