fbpx

Big Bag er en smart måte å løse avfallshåndtering der hvor det er for trangt å plassere en container eller i forbindelse med små prosjekter. Det er dessuten en effektiv og miljømessig god løsning når man har avfallstyper som ikke fyller en hel container. Big Bag som avfallsløsning vil også bidra til at man lettere holder ulike avfallstyper fra hverandre, noe som bidrar til økt materialgjenvinning da avfallet går til gjenvinning av nye produkter. Eksempler på dette er gips som blir til nye gipsplater og treflis blir til nye sponplater.  Storsekken vil også være med å bidra til riktig sorterer avfall og dermed unngår avviksgebyr.


Vi har to ulike størrelser som er godt egnet til fraksjoner som restavfall, gips, mineralull, treverk, impregnert treverk, tegl, fugemasse, flis etc.

Big Bag, 1 m3

Mål: 900 x 900 x 1200 mm. med kapasitet på 1 m3 – maks vekt 1250 kilo.

XL Big Bag, 2,2 m3

Mål: (bredde x lengde x høyde) 1000 x 2200 x 1000 mm. 2,2 m3 – maks vekt 1000 kilo

Les mer avfallstyper på våre fakta ark!

Disse avfallstypene kan du ikke kaste i Big Bag:

  • Farlig avfall som f. eks. maling, lim, løsemidler, spraybokser, lysstoffrør vinduer med PCB eller klorparafiner og gulvbelegg med ftalater.
  • EE-avfall elektrisk og elektronisk utstyr som datautstyr, brunevarer, hvitevarer, kabler og elektrisk verktøy.
  • Smittefarlig avfall som sprøytespisser og kanyler, brukte bandasjer, laboratorieavfall og blodinfisert avfall.
  • Våtorganisk avfall som matavfall, frityrolje eller dyrekadavre.

Ikke kast avfall i sorte eller fargede søppelsekker. Alle søppelsekker skal være gjennomsiktige slik at innholdet visuelt kan kontrolleres.

Her er link til våre sekketyper.