fbpx

Avfallstype

Beskrivelse og info

Hva skjer videre med avfallet?

Asbest Produkter som fasadeplater, eternitplater, himlingsplater. Isolasjon rundt rør og rørbend,  fliser og flislim. Vindsperrer, vinduskitt og gulvbelegg. Asbest/eternitt må pakkes inn i tykk plast, gjerne i egne asbestsekker, og tapes godt. Merkes «Asbest» og skal ikke gjenvinnes med til godkjent deponi.
Gips Utsortert gipsavfall, i hele plater eller i biter, hovedsakelig fra bygge- og riveprosjekter. Gipsen går til produksjon av ny gips eller blir sendt til deponi.
Isolasjon, mineralull Produkter som mineralull eller steinull fra bygge- og riveprosjekter, eks. Glava, Rockwool, himlingsplater, vintermatter, sydde matter. Mineralull og steinull legges på deponi, da kvaliteten for det meste er for dårlig til at produsentene kan bruke dette i produksjon av ny isolasjon.
Masser, forurensede Forurensede masser fra bygg og anlegg og jord og grunn som inneholder forurensning under tilstandsklasse 4 og 5, men som er under grensen for farlig avfall. Avfallet skal deponeres og det er avfallsbesitter pliktig å gjennomføre en basiskarakterisering av avfallet iht. avfallsforskriften kap. 9.
Masser, rene. Produkter  som lecablokker, betong, murstein, skifterstein, takstein, teglstein, steiner, grus og jord med steiner. Rene masser kan gjenbrukes som fyllmasser avhengig av forurensningsgrad. Er forurensningsgraden for høy skal massene sendes til deponi.
Restavfall, ikke brennbart Porselen produkter som toalett,  vasker/servanter. keramikk, fliser, stein, speil, glass og tegel og takstein. Ikke-brennbart avfall er avfall som verken kan materialgjenvinnes eller brennes. Slikt avfall kan for eksempel brukes som fyllmasse på deponi.