fbpx

Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.” kilde: Avfallsforskriften kap. 11.

Trenger du råd til hva du trenger av ulikt type utstyr så kan vi være behjelpelig med råd og løsning. Vi kan anbefale ulike løsninger som ivareta avfall som er klassifisert som farlig avfall. Løsninger som miljøskap er en sikker løsning som tilfredsstiller strenge krav til oppbevaring av farlig avfall. Her tilbyr vi i tre ulike størrelser, 5 m3, 9 m3 eller 35 m3. Miljøskapene har standard utstyr som hyller på vegg, oppsamlingskar i bunn og med gittergulv og låsbare sidehengslete dører. Det kan monteres automatisk pulver brannslokningsapparat i taket. Du finner mer detaljert informasjon om miljøskapene på denne side.

Miljøskadelige stoffer skal destrueres. Innsamling og destruksjon skal skje av godkjent innsamler og leveres til godkjent mottak. ØG kan sørge for at ditt farlige avfall håndteres på forskriftsmessig måte!

Bedrifter som produserer farlig avfall og/eller radioaktivt avfall har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. Avfall skal deklareres før levering og deklarering skal følge transporten. Avfallsmottaket har plikt til å påse at avfallet som mottas er deklarert.

Avfallsdeklarering.no er laget for å forenkle arbeidet som avfallsprodusent og avfallsmottak har med å oppfylle pliktene i Avfallsforskriftens kap. 11 og 16. Denne digitale tjenesten er myndighetenes (Miljødirektoratet og Statens strålevern) elektroniske løsning for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Her kan du lese mer om Avfallsdeklarering og her finner du kort brukerveiledning til elektronisk deklarering.

Husk at miljøskadelige stoffer skal destrueres. Innsamling og destruksjon skal skje av godkjent innsamler og leveres til godkjent mottak. ØG sørger for at ditt farlig avfall håndteres på forskriftsmessig måte!

Vi i ØG kan gjerne hjelpe din bedrift med elektronisk deklarering av farlig avfall hvis du gir oss fullmakt. Dette gjør du via Altinn.no

Vi kan også anbefale oppsamlingsenheter som 200 liter fat med spuns til flytende og med klemlokk til fast avfall, IBC 1000 liter til f.eks. spillolje, engangsemballasje eller plastcontainer til lysstoffrør og lyspærer og beholder til småbatterier og litiumbatterier .


Slik leverer du kunstgress til gjenvinning

Her kan du lese om hvordan kunstgress kan gjenvinnes.


Farlig avfall hos bilverksteder

Her er noe gode råd til deg som er bilverkstedeier – slik håndterer din bedrift farlig avfall som oppstår i bilverkstedet deres.