Hva er Farlig Avfall?

Definisjon i følge avfallsforskriften er det:

Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.”

Type kategorier – Farlig Avfall:

 • Asbest
 • Avfall med bromerte flammehemmere
 • Avfall med flalater
 • Avfall med PCB
 • Batterier, små
 • Blyakkumulatorer, bilbatterier
 • Betong
 • Basisk organisk avfall
 • Blåsesand
 • Brannslukningsapparater
 • Bremse- og frostvæske
 • Byggskum
 • Drivstoff- og fyringsolje
 • Isocyanater
 • Isolasjonsmaterialer med KFK/HKFK
 • Maling, lim og lakk
 • Oljefilter m/metall
 • Olje- og fettavfall
 • Oljeforurenset masse
 • Organisk avfall med og uten halogen
 • PCB-holdige isolerglassruter
 • Rengjøringsmidler
 • Spilloljer
 • Sparepærer (lyskilder m/kvikksølv)
 • Spraybokser
 • Surt organisk avfall
 • Trevirke, kreosotimpregnert
 • Trevirke, trykkimpregnert
 • Tonerkassetter og blekkpatroner
 • Uorganiske baser
 • Uorganiske syrer

Vi tilby følgende utstyr:

Vi har 2 ulike typer skap: 5 m3 eller 9m3 som har følgende utstyr som standard:

 • Hylle på vegg
 • Oppsamlingskar i bunnen av container
 • Låsbar dør
 • Perm med informasjon og plass til dokumentasjon
 • Gjennomgang ved oppstart av avtalen
Valgfritt utstyr:
 • Brannslokningsapparat i tak

Oppsamlingsenheter (kjøpes etter behov):

200 liter fat med spuns til flytende og med klemlokk til fast avfall

IBC 100o liter til f.eks. spillolje

Engangsemballasje eller plastcontainer til lysrør og lyspærer

Beholder til f.eks. småbatterier o.l.

Farlig avfall_primusbokser, kilde: nffa.no

Husk at farlig avfall må deklareres.

Bedrifter som produserer farlig avfall og/eller radioaktivt avfall har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. Avfall skal deklareres før levering og deklarering skal følge transporten.

Avfallsmottaket har plikt til å påse at avfallet som mottas er deklarert, og er ansvarlig for å sende deklarasjonsskjema til myndighetene.

Avfallsdeklarering.no er laget for å forenkle arbeidet som avfallsprodusent og avfallsmottak har med å oppfylle pliktene i Avfallsforskriftens kap. 11 og 16. Denne digitale tjenesten er myndighetenes (Miljødirektoratet og Statens strålevern) elektroniske løsning for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall.

Her kan du lese mer om Avfallsdeklarering og her finner du kort brukerveiledning til elektronisk deklarering.

ØG kan gjerne hjelpe din bedrift med  elektronisk deklarering av farlig avfall hvis du gir oss fullmakt. Dette gjør du via Altinn.no


 

5 m3 miljøskap

5 m³ – mål og vekt:

 • Utvendig (L x B x H) 171 x 141 x 235 cm.
 • Innvendig (L x B x H) 163 x 133 x 196 cm.
 •  Innvendig lastehøyde 174 cm.
 • Egen vekt 466 kg.
 • Tillatt last 1000 kg.
9m3_FA_miljøskap

9m³ – mål og vekt:

 • Utvendig (L x B x H) 312 x 141 x 236 cm.
 • Innvendig (L x B x H)305x 131 x 195 cm.
 • Innvendig lastehøyde 174 cm.
 • Egen vekt 550 kg.
 • Tillatt last 2500 kg.