fbpx

Her er noen råd hvordan bilverksteder bør behandle avfall som blir klassifisert som farlig avfall

Dette bør du tenke på: 

 • Hvilken type farlig avfall har dere?
 • Hvor mye farlig avfall produserer dere?
 • Hvilken lagringskapasitet har dere og eventuelt ekstra behov?
 • Unngå å blande ulike fraksjoner som kan gi kjemiske reaksjoner.
 • Behold original emballasjen da etiketten inneholder informasjon om innhold og opprinnelse.
 • Hvis du trenger miljøskap eller miljøcontainer så har denne oppsamlingskar. Du bør da ikke lagre større mengder i antall liter og volum enn det oppsamlingskaret har kapasitet til å samle opp. Dette for å hindre at karet ikke flyter over og fører miljøforurensning i ytre miljø.
 • Sjekk oppsamlingsenheten jevnlig for å unngå at den blir overfylt.
 • Det er viktig å sette seg inn i Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Denne inneholder hvilke krav myndighetene stiller til deg som avfallsbesitter:
  • Farlig avfall over 1 kg. skal leveres minimum 1 gang pr. år, kapittel § 11-8
  • Kapittel § 11-2 inneholder definisjon av hva farlig avfall er og ansvaret som avfallsbesitter har.
  • Farlig avfall skal deklareres, les mer om dette avfallsdeklarering.no.

ØG tilbyr 3 ulike typer miljøskap og miljøcontainer for leie.

Miljøskapet kan  inneholde fraksjoner som:

Fraksjon Anbefalt utstyr
Småbatterier 25 liter beholder
Bilbatterier pall med pallkarmer (hel/halv) med oppsamlingskar
Lysstoffrør lysstoffrør eske i papp
Sparepærer 50 liter grå beholder
Forurenset drivstoff fat med spuns
Spillolje refunderbar/ikke refunderbar fat med spuns
Oljefilter og oljeholdige filler fat med lokk spuns
Spraybokser fat med lokk spuns
Frostvæske, bremsevæske og
maling, lim og lakk
 30, 60 eller 120 liter fat
For større verksteder vil anbefaler vi IBC 1000 liter og 35 m3 miljøcontainer.

Bildet nedenfor viser sammensetningen av disse fraksjonene i et 9 m3 miljøskap


 • Vi vil gjøre deg oppmerksom på at du som kunde er ansvarlig for merking i egne lokaler.
 • Vi i ØG kan skaffe deg som kunde forsvarlig utstyr til merking av farlig avfall i dine lokaler. Alt utstyr som vi leverer merkes med våre fraksjonsmerker.
Les mer om farlig avfall! Oljefilter

Du bør også tenke miljøsikkerhet inne i miljøskapet. Vi anbefaler at det er brannslokningsapparat og brannteppe tilgjengelig i miljøskapet. Dette er noe vi også kan tilbyr dere.

Vær klar over at det er du som selv som kunde som må foreta risikoanalyse i henhold til brannforskriften.