fbpx

Hvorfor sikkerhetsmakulering?

Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) stiller krav til tjenesteleverandører for tilintetgjøring av sikkerhetsgraderte dokumenter. Kravene er utarbeidet med utgangspunkt i lover og forskrifter som regulerer området for makulering og destruksjon av sensitivt materiale. EU innførte også ny personopplysningslov som trådde i kraft 20. juli 2018 som setter søkelyset på personvern og hvordan personopplysninger skal behandles.

Hensikten er å sikre sikker innsamling, transport og videre behandling av papir som skal sikkerhetsmakuleres ihht. sikkerhetsnivå 4 (DIN standard 32757-1).

ØG har et samarbeid med Norsk Makulering og tilbyr 3 ulike type beholdere:

Beholderen har innkast-slisse i lokket og beholderen er utstyrt med låsbøyle, hengelås og nummerert plombering fra vår samarbeidspartner Norsk Makulering.

  • 140 liter beholder –  mål: 107 x 47 x 55 cm.
  • 240 liter beholder – mål: 107 x 59 x 73 cm.
  • 660 liter beholder – mål: 123 x 123 x 73 cm.

Vi anbefaler 240 liters beholder

  • Vi kan også skaffe 8 m3 lukket og låsbar container – løsningen inkluderer utsett av container, egne hengelåser, plomblering, leie og direkte transport til forbrenning uavhengig av hvor kunden er lokalisert i Innlandet.

Sikkerhet – slik gjør vi det:

  • Beholderen leveres ferdig plombert fra vår samarbeidspartner Norsk Makulering. Her kastes alle dokumenter som skal makuleres. Tips: Det sikreste er jo da å kaste alle dokumentene der.
  • Beholderne hentes av sikkerhetsgodkjent personell.
  • Der etter transporteres beholderne i låste biler til et lukket makuleringsanlegg.
  • På anlegget kvernes dokumentene til små, små biter som blandes med andre kvernede dokumenter og kan ikke gjenskapes.
  • Til slutt pakkes de kvernede papirbitene i bunder og sendes videre til gjenvinning.

Kunden er ansvarlig for beholder, lås og evt. nøkkel og beholderens innhold så lenge den står utplassert hos kunden.

Østlandet Gjenvinnings ansvar er å sørge for at papiret hentes og bringes til makulering i hht. sikkerhetsnivå 4.

Østlandet Gjenvinning tar først over ansvaret for innholdet i det øyeblikket beholder blir plombert og hentet av vår transportør.