fbpx

Hvorfor sikkerhetsmakulering?

Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) stiller krav til tjenesteleverandører for tilintetgjøre av sikkerhetsgraderte dokumenter. Kravene er utarbeidet med utgangspunkt i lover og forskrifter som regulerer området for makulering og destruksjon av sensitivt materiale. EU innførte også ny personopplysningslov, GDPR, som trådde i kraft 20. juli 2018 som setter søkelyset på personvern og hvordan personopplysninger skal behandles.

Hensikten er å sikre sikker innsamling, transport og videre behandling av papir som skal sikkerhets-makuleres i henhold til sikkerhetsnivå 4 (DIN standard 32757-1).


ØG har et samarbeid med Norsk Makulering og vi kan anbefale denne løsningen for de fleste av våre kunder:

  • 240 liters beholder

Beholderen har målene: høyde 107 x bredde 59 x dybde 73 cm

Beholderen består av en innkast-slisse i lokket og beholderen er utstyrt med lås-bøyle, hengelås og nummerert plombering fra vår samarbeidspartner Norsk Makulering.


Ta kontakt med oss hvis dere har andre behov som krever eksempel vis en lukket og låsbar container for å håndtere større mengder enn hva en 240 liters beholder.

Sikkerhet – slik gjør vi det:

  • Beholderen leveres ferdig plombert fra vår samarbeidspartner Norsk Makulering. Her kastes alle dokumenter som skal makuleres. Tips: Det sikreste er jo da å kaste alle dokumentene der.
  • Beholderne hentes av sikkerhetsgodkjent personell.
  • Der etter transporteres beholderne i låste biler til et lukket makuleringsanlegg.
  • På anlegget kvernes dokumentene til små, små biter som blandes med andre kvernede dokumenter og kan ikke gjenskapes.
  • Til slutt pakkes de kvernede papirbitene i bunder og sendes videre til gjenvinning.

Kunden er ansvarlig for beholder, lås og evt. nøkkel og beholderens innhold så lenge den står utplassert hos kunden.

Østlandet Gjenvinnings ansvar er å sørge for at papiret hentes og bringes til makulering i henhold til sikkerhetsnivå 4.

Østlandet Gjenvinning tar først over ansvaret for innholdet i det øyeblikket beholder blir plombert og hentet av vår transportør.