fbpx

Hvorfor sikkerhetsmakulering?

Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) stiller krav til tjenesteleverandører for tilintetgjøre av sikkerhetsgraderte dokumenter. Kravene er utarbeidet med utgangspunkt i lover og forskrifter som regulerer området for makulering og destruksjon av sensitivt materiale. Hensikten er å sikre sikker innsamling, transport og videre behandling av papir som skal sikkerhets makuleres i henhold til sikkerhetsnivå 4 (DIN standard 32757-1).

EU innførte ny personopplysningslov, GDPR, som trådde i kraft 20. juli 2018, loven setter søkelyset på personvern og hvordan personopplysninger skal behandles. Denne skal hindre at sensitive data og personopplysninger kommer på avveie.  Vi finner disse blant både papirdokumenter og andre digitale lagringsmedier derfor trenger at man har en rutiner som ivaretar begge. Konsekvensene kan bli store for både personer eller bedrifter som skadelidende og brudd på regelverket kan medføre store bøter.

Les mer om GDPR på Datatilsynets hjemmesider.


ØG har et samarbeid med Norsk Makulering og vi kan anbefale denne løsningen for de fleste av våre kunder:

  • 240 liters beholder

Beholderen har målene: høyde 107 – bredde 59 – dybde 73 cm.

Beholderen består av en innkast-slisse i lokket og beholderen er utstyrt med låsbøyle, hengelås og nummerert plombering fra vår samarbeidspartner Norsk Makulering. Den er primært en løsning for papir, men digitale lagringsenheter som eks. PC og telefoner kan også leveres i beholderen. Husk bare å melde i fra til oss ved bestilling.

Ta kontakt med oss hvis dere har andre som eksempelvis lukket og låsbar container for å håndtere større mengder.

Lær mer om hva som skjer med avfallet du sender til sikkerhetsmakulering?

Sikker makulering – slik gjør vi det:

  • Beholderen leveres ferdig plombert fra vår samarbeidspartner Norsk Makulering. Her skal kastes alle dokumenter som skal makuleres. Tips: Det sikreste er å kaste alle dokumentene i beholderen.
  • Beholderne hentes av sikkerhetsgodkjent personell.
  • Deretter transporteres beholderne i låste biler til et lukket makuleringsanlegg.
  • På anlegget kvernes dokumentene til små, små biter som blandes med andre kvernede dokumenter som ikke kan gjenskapes.
  • De kvernede papirbitene pakkes i bunter og sendes videre til gjenvinning.
  • Batterier fjernes fra digitale enheter før de blir sendt til kverning.  Kvernet materiale og øvrig metall sendes metallgjenvinning.

Kunden er ansvarlig for beholder, lås og evt. nøkkel og beholderens innhold så lenge den står utplassert hos kunden.

Østlandet Gjenvinnings ansvar er å sørge for at papiret hentes og bringes til makulering i henhold til sikkerhetsnivå 4.

Østlandet Gjenvinning tar først over ansvaret for innholdet i det øyeblikket beholder blir plombert og hentet av vår transportør.