fbpx

Hva er smittefarlig avfall?

 • Avfall som er direkte forurenset med sekret, puss o.l fra pasienter med infeksjoner

  • brukte bandasjer, drensmateriell, hansker, munnbind, bleier, isolatklær o.l
 • Stikkende/skjærende avfall

  • brukte kanyler, skalpellblad, sakser og pinsetter, reagensrør med blod og blodserum, plasma, serum og andre komponenter fra blod.
 • Avfall fra injeksjoner, infusjoner i forbindelse med cytostatika

 • Tomme medisinglass, tomme og tørre kjemikalieflasker og gamle medisiner

 • All håndtering i forbindelse med isolat og utbrudd som sengeklær, luftfilter, masker, hansker, bleier o.l


Slik håndteres avfallet før vi i ØG henter det:

Avfallet samles i beholdere/sekker på hver enkelt avdeling. Når beholder/sekk er full, settes forseglingslokk på beholder/ sekk snøres sammen. Avfallet skal transporteres internt til avfallsrom.

VIKTIG:

 • Stikkende/skjærende avfall som skalpell, barberblad og kanyler skal ALLTID i gul plastboks. For at disse skal bli håndterbare, og ikke for tunge, anbefales de minste typene til dette avfallet.

 • Ved fylling av de større gule beholderne, må det huskes på at de ikke skal fylles for fulle eller med for tungt avfall. Vi anbefaler heller å anskaffe 2 bokser. Det står en kollega i den andre enden som skal frakte avfallet videre internt.

 • Sekker skal kun inneholde tørt avfall. Vi ønsker ingen avrenning og tilløp til smitte fra urene sekker.

 • Storsekken forsegles på toppen, og settes klar til avhenting.

 • Fraktbrev skal medfølge avfallet. Husk at avsender underskriver og beholder en gjenpart for arkivering. 3 års arkiveringsplikt!!

 • Pallene med storsekk hentes av transportør, og leveres til Eidsiva Trehørningen, Hamar for destruksjon. Her blir avfallet blir til fjernvarme.