fbpx

Innen næringslivet oppstår det et utall avfallstyper som krever forskjellig innsamling og behandling.

Sortert avfall som kan gjenvinnes er som hovedregel billigere å levere enn usortert avfall som må etterbehandles. ØG tilrettelegger for sortering lokalt der avfallet oppstår. Sortert avfall samles inn og håndteres på den til en hver tid miljømessige og kostnadseffektive korrekte måten. Det kan faktisk være penger å spare på å vise litt omtanke for miljøet. ØG skal være miljøbevisste og totalt sett påvirke miljøet positivt. For at ØG skal nå sine miljø mål er vi helt avhengig av at privatpersoner og næringslivet er sitt ansvar bevisst og velger ombruk hvis mulig. Alle må bidra for en optimal sortering og gjenvinning.

Avfall er fremtiden ressurs og ombruk og gjenvinning blir helt essensielt for å møte fremtidens ressursknapphet.

 

Her finner du oversikt over ØGs fakta ark:

Here you will find all of ØG's fact sheets:

Tutaj znajdziesz przegląd niektórych arkuszy informacyjnych ØG: