Avfallet i Norge fordeler seg på mange ulike grupper. Tall fra SSBs Avfallsregnskap viser at dette fordeler seg slik: