Tømmekalender for 2020

Trenger du vite når vi kommer og tømmer hos deg? Ønsker du å få tilsendt tømmekalender for 2020? Fyll ut skjema nedenfor så sender vi deg tømmekalender på e-post. Informasjon som du fyller ut i skjemaet nedenfor blir lagret og brukt slik at vi kan sende deg tømmekalenderen. Les mer her om hvordan vi i ØG håndterer …

ØG Rapporten

ØG Rapporten viser sorteringsgrad, avfallsmengder, tjenester og varer levert av ØG siste måned og hittil i år. Rapporten lages månedlig for hver leveringsadresse eller prosjekt, og i tillegg til en samlerapport for hele bedriften. ØG Rapporten er tilgjengelig fra våre nettsider øg.no for alle avtalekunder. Ditt firma får tilgang til denne når  man registrerer seg …

Snørydding

Vinteren er her – husk å måke og strø! Vi i ØG ønsker å sette fokus på hvor viktig det er at våre kunder sørger for snørydding rundt containerne og beholdere. ØG ønsker bistå våre kunder på en trygg og kostnadseffektiv måte, og da trenger vi både finne fram og komme frem til beholdere og …

ØG innfører gjennomsiktige sekker fra 1.01.2020

  Vi ser som mange andre avfallsselskaper nødvendigheten av å bytte ut de nåværende sorte restavfallsekkene med gjennomsiktige avfallssekker fra 1. januar 2020. I dag opplever vi at avfall som elektronikk, batterier og annet type farlig avfall blir levert som restavfall. Vi ønsker å bidra til å fjerne risiko for brann og utslipp i miljøet, …

Kunstgress til gjenvinning

  Kunstgress har en levetid på inntil 10 år avhengig av hvor stor slitasje det utsettes for. Utslitt kunstgress består av sand og gummigranulat  når dette fjernes fra kunstgresset kan kunstgresset gjenvinnes. Vi i ØG kan bistå med dette slik at rapportering til myndighetene og transport til godkjent mottak skjer i henhold til myndighetskrav. Miljødirektoratet …

ØG flytter fra Storhamargata til Vangsvegen i Hamar

Etter 12 år i Hamar Bryggeri-bygget i Hamar går veien videre til Vangsvegen 73 i Hamar. Det var i mai 2007 vi flyttet inn i Storhamargata 55 og nå har vi vokst oss ut av disse lokalene. Vi trenger mer plass og valget falt da på Vangsvegen 73 – du finner oss i 4. etasje …

Sirkulær økonomi i praksis

Et av verdens største innendørs vintersportsanlegg «SNØ» skal bygges i Lørenskog utenfor Oslo. Her har man virkelig tenkt materialgjenvinning og valgt en løsning hvor man har brukt 50 tonn ketchup- og shampoflasker, snusbokser og annet plastavfall. Plasten er smeltet ned og støpt om til store plastkassetter og utgjør skianlegget sitt overvannsmagasin som skal forhindre en …

ØG og Stange kommune har inngått samarbeid om avfallshåndtering

ØG og Stange kommune inngikk en avtale fra årsskifte 2018/19 som har en varighet på 3 år med en opsjon på forlengelse i ytterligere 1 + 1 år. Avtalen omfatter innsamling, transport og behandling av avfall, her under også farlig avfall og spesial avfall for barnehager, skoler, helsesenter, sykehjem, omsorgsboliger og administrasjonsbygg. Samarbeidet har kommet …

ØG og Hedmark Fylkeskommune inngikk samarbeid rundt avfallshåndtering

ØG vant anbudskonkurranse til Hedmark Fylkeskommune i områdene Sør-Østerdal, Hamar og Glomdal. Avtalen omfatter innsamling, transport og behandling av avfall  her under også farlig avfall og spesial avfall for: Alle videregående skoler Den offentlige tannhelsetjenesten Hedmark Trafikk FKF Anno museum Stiftelsen kunstbanken Avtalen gjelder fra 1. august 2018 og har en varighet på 2 år …

Informasjon om GDPR

Fra 1. juli 2018 trer EUs nye regler om innsamling og lagring av personopplysninger i kraft. Reglene stiller strenge krav til den som samler inn og oppbevarer personopplysninger. Målet med regelverket er at opplysningene ikke misbrukes. ØG forholder seg til regelverke. Personvernerklæring og vilkår finner du her.