fbpx

Er du bilverkstedeier og trenger råd hva du skal gjøre med avfallet ditt?

I bilverksted oppstår det ulike typer avfall og en del av dette avfallet blir klassifisert  som farlig avfall. Dette kan være avfall som for eksempel: spillolje, oljefilter, spraybokser, løsemidler, bilbatterier og elektronikk avfall. Det er derfor viktig at man setter seg inn i regelverket som er gjeldene for farlig avfall. Vi i ØG har god …

Vi støtter årets TV-aksjon

ØG er en del av Retura Gruppen som sammen med Hentepant.no har inngått et samarbeid om å bidra til TV-aksjonen 2020. Spesielt i år, er at det går til WWF og har et særskilt fokus på miljø, artsmangfold og ikke minst gjenvinning. Hentepant handler i utgangspunktet om at du som vil bli kvitt pant enkelt …

Nye åpningstider for vårt kundesenter

Med bakgrunn i samfunnsituasjonen og bemanning på vårt kundesenter velger vi nå å endre åpningstidene fra 1. april. til kl. 7.30 – 15.30 og gjennom hele sommeren 2020. Ønsker du å kontakte oss utenom våre nye åpningstider kan du sende e-post til post@ostlandetgjenvinning.no Har du behov for tømming av containeren din kan fylle ut vårt …

Bestill container hjem til deg!

Visste du at du kan bestille container hjem til deg? Avfall Norge anbefaler nå som gjenvinningsstasjoner har stengt eller begrensede åpningstider å bestille container. Har du avfall hjemme du vil kvitte deg med hjelper vi deg gjerne. Du kan da benytte vårt fastpristilbud til privatpersoner i Innlandet. Les mer om det her.

Koronaviruset

Koronaviruset – slik forholder vi oss i ØG til situasjonen: ØG har et sterkt ønske om å bidra til å redusere spredning av koronaviruset. Vi forholder oss til de nasjonale og lokale helsemyndighetenes anbefalinger for å redusere sprednings risikoen. Vi tilrettelegger for så liten fysisk kontakt med kunder og andre som mulig. Det betyr at …

ØG Rapporten

ØG Rapporten viser sorteringsgrad, avfallsmengder, tjenester og varer levert av ØG siste måned og hittil i år. Rapporten lages månedlig for hver leveringsadresse eller prosjekt, og i tillegg til en samlerapport for hele bedriften. ØG Rapporten er tilgjengelig fra våre nettsider øg.no for alle avtalekunder. Ditt firma får tilgang til denne når  man registrerer seg …

ØG innfører gjennomsiktige sekker fra 1.01.2020

  Vi ser som mange andre avfallsselskaper nødvendigheten av å bytte ut de nåværende sorte restavfallsekkene med gjennomsiktige avfallssekker fra 1. januar 2020. I dag opplever vi at avfall som elektronikk, batterier og annet type farlig avfall blir levert som restavfall. Vi ønsker å bidra til å fjerne risiko for brann og utslipp i miljøet, …

Kunstgress til gjenvinning

  Kunstgress har en levetid på inntil 10 år avhengig av hvor stor slitasje det utsettes for. Utslitt kunstgress består av sand og gummigranulat  når dette fjernes fra kunstgresset kan kunstgresset gjenvinnes. Vi i ØG kan bistå med dette slik at rapportering til myndighetene og transport til godkjent mottak skjer i henhold til myndighetskrav. Miljødirektoratet …

ØG flytter fra Storhamargata til Vangsvegen i Hamar

Etter 12 år i Hamar Bryggeri-bygget i Hamar går veien videre til Vangsvegen 73 i Hamar. Det var i mai 2007 vi flyttet inn i Storhamargata 55 og nå har vi vokst oss ut av disse lokalene. Vi trenger mer plass og valget falt da på Vangsvegen 73 – du finner oss i 4. etasje …

Sirkulær økonomi i praksis

Et av verdens største innendørs vintersportsanlegg «SNØ» skal bygges i Lørenskog utenfor Oslo. Her har man virkelig tenkt materialgjenvinning og valgt en løsning hvor man har brukt 50 tonn ketchup- og shampoflasker, snusbokser og annet plastavfall. Plasten er smeltet ned og støpt om til store plastkassetter og utgjør skianlegget sitt overvannsmagasin som skal forhindre en …