Koronaviruset – slik forholder vi oss i ØG til situasjonen:

ØG har et sterkt ønske om å bidra til å redusere spredning av koronaviruset. Vi forholder oss til de nasjonale og lokale helsemyndighetenes anbefalinger for å redusere sprednings risikoen.

Vi tilrettelegger for så liten fysisk kontakt med kunder og andre som mulig. Det betyr at vi i tiden som kommer ikke gjennomfører fysiske møter. Vi vil så langt det lar seg gjøre gjennomføre alle planlagte og innkommende transport oppdrag som avtalt. Skulle det i tiden som kommer bli nødvendig å gjøre prioriteringer, vil det bli kommunisert tydelig til den enkelte kunde. Vårt kundesenter er åpent, men våre medarbeidere gjør jobben i alle hovedsak fra hjemmekontor.

Telefon: 62 55 33 55 – e-post: post@ostlandetgjenvinning.no


Når det gjelder bemanningssituasjon på vårt anlegg på Gjøvik, er bemanningen på anlegget og kjørekontor noe redusert i perioden 30. mars og 13. april. Åpningstider: mandag – fredag: kl. 8.00 – 16.00. Vi gjør oppmerksom på at vi har stengt mellom kl. 11.00 – 11.30.

Dette som følge av stengte skoler, barnehager og pålagt karantene for personer kommet hjem fra utlandet etter 27. februar.

Vårt anlegg på Elverum opprettholder vanlig drift.

Vi ber kunder om forståelse for situasjonen og det kan oppstå noe ventetid i vår ekspedisjon på anlegget. Ønskes mer informasjon rundt situasjonen, ta kontakt med Anleggsleder Svein Erik Nilsen på tlf. 95 93 75 76.

Foto: CDC, Alissa Eckert