fbpx

Koronaviruset – slik forholder vi oss i ØG til situasjonen:

ØG har et sterkt ønske om å bidra til å redusere spredning av koronaviruset. Vi forholder oss til de nasjonale og lokale helsemyndighetenes anbefalinger for å redusere sprednings risikoen.

Vi tilrettelegger for så liten fysisk kontakt med kunder og andre som mulig. Det betyr at vi i tiden som kommer gjennomfører de fysiske møter som er nødvendig. Pr. i dag går alle planlagte og innkommende transport oppdrag som avtalt. Vårt kundesenter er åpent med åpningstid mellom kl. 7.30 til 15.30.

Telefon: 62 55 33 55 – e-post: post@ostlandetgjenvinning.no


Bemanningssituasjon på vårt anlegg på Gjøvik er som normalt, men vi opprettholder åpningstiden mandag til fredag fra kl. 8.00 til 16.00 ut juli måned. Vi gjør oppmerksom på at vi har stengt i lunsjen mellom kl. 11.00 – 11.30. Når det gjelder vårt anlegg i Elverum opprettholder vi fortsatt vanlig drift.

Ønskes mer informasjon rundt situasjonen, ta kontakt med Anleggsleder Svein Erik Nilsen på tlf. 95 93 75 76.

Foto: CDC, Alissa Eckert