ØG bidrar til samfunnsansvar i regionen

Som lokal aktør og glad i idrett og kultur tar vi samfunnsansvar i vår geografisk regionen. Derfor er vi med og støtter opp om forskjellige lag, foreninger og kulturarrangementer.