fbpx

Big Bag er en smart måte å løse avfallshåndtering der hvor det er for trangt å plassere en container eller i forbindelse med små prosjekter. Det er dessuten en effektiv og miljømessig god løsning når man har avfallstyper som ikke fyller en hel container. Big Bag som avfallsløsning vil også bidra til at man lettere holder ulike avfallstyper fra hverandre, noe som bidrar til økt materialgjenvinning da avfallet går til gjenvinning av nye produkter. Eksempler på dette er gips som blir til nye gipsplater og treflis blir til nye sponplater.  Storsekken vil også være med å bidra til riktig sorterer avfall og dermed unngår avviksgebyr.

Vi har to ulike størrelser, 1 m3 og 2,2 m3 som er godt egnet til fraksjoner som restavfall, gips, mineralull, treverk, impregnert treverk, tegl, fugemasse, flis etc.


Ikke kast avfall i sorte eller fargede søppelsekker. Alle søppelsekker skal være gjennomsiktige slik at innholdet visuelt kan kontrolleres.

Vær klar over at disse avfallstypene ikke kan kastes i Big Bag

Farlig avfall

eksempelvis maling, lim, løsemidler, spraybokser, lysstoffrør vinduer med PCB eller klorparafiner og gulvbelegg med ftalataer.

EE-avfall

elektrisk og elektronisk utstyr som datautstyr, brunevarer, hvitevarer, kabler og elektrisk verktøy.

Smittefarlig avfall

som sprøytespisser og kanyler, brukte bandasjer, laboratorieavfall og blodinfisert avfall.

Våtorganisk avfall

som matavfall, frityrolje eller dyrekadavre.

Les mer om våre avfallstyper på våre faktaark!

her finner du også mer info om kildesortering