fbpx


ØGs 3 råd i forbindelse med basiskarakterisering

1.

Vær ute i god tid, noen ganger kan det ta tid å få avklart om avfallet kan deponeres og hvor.

2.

Vær klar over faktorer som kan påvirke hvordan leveransen behandles. TOC, grenseverdier for tungmetaller og andre miljøgifter.

3.

Jo mer informasjon som blir gitt i basiskarakteriseringen jo bedre. Dette vil forenkle og være tidsbesparende i vurderingen hos mottaket.


Basiskarakteriseringens 4 trinn

 1. Vurdere om avfallet kan deponeres.
  • §9-4 i avfallsforskriften finner man en liste over avfallstyper som det ikke er lovlig å deponere.
 2. Klassifisering og karakterisering av avfallet.
  • er avfallet farlig eller ordinært?
  • er avfallet inert?
 3. Prøvetaking og analyse, hvis det er krav om det.
  • hvilke kriterier skal man analysere på?
  • innholdet av TOC?
 4. Dokumentasjon som sammenfattes i et skjema.
  • den skal oppbevares i hele prosjektets varighet og deretter i 10 år.
  • sammendraget leveres signert til deponiet sammen med relevant dokumentasjon.
  • hvis avfallet produseres jevnlig over flere år må basiskarakterisering verifiseres hvert år.

Oversikt over avfallstyper som må basiskarakteriseres

finner du her! og link til skjema du skal fylle ut her!