fbpx

Åpningstider sommeren 2022

Vårt kundesenter har åpent mellom kl. 7.30 og 15.30. Våre anlegg har disse åpningstider i sommer: Gjøvik har åpent gjennom hele sommeren fra kl. 07.00 til 16.00. Elverum har stengt ukene 29, 30 og 31.

RE:inventar AS og Østlandet Gjenvinning AS går sammen

RE:inventar og Østlandet Gjenvinning har nå gjennomført en emisjon. Vi skal sammen utvikle nye forretningsmodeller og samarbeid, som sørger for at sirkulærøkonomien vokser innen gjenbruk av møbler og inventar. RE:inventar AS har siden oppstarten jobbet for å tilgjengeliggjøre gjenbruk av møbler og inventar. Målet er at det skal bli like enkelt som å kjøpe nytt …

Prisendring fra 1. april 2022

Varsel om prisendring som en følge av økte kostnader på strøm og diesel. Vi gjennomførte som normalt vår årlige prisjustering med virkning fra den 01.01.2022. Det skjer i henhold til våre avtalevilkår pkt. 6. i Miljøavtalen. Kunder som har avtale om andre vilkår knyttet til prisregulering ble regulert i henhold til dette. De siste månedene …

Åpningstider for påsken 2022

Påsken 2022 –  påskeuken holder åpent og stengt disse dagene. Kundesenteret har følgende åpningstider: Mandag 11. april Kl. 7.30 – 15.30 Tirsdag 12. april Kl. 7.30 – 15.30 Onsdag 13. april Kl. 7.30 – 12.00 Skjærtorsdag 14.  april Stengt Langfredag 15. april Stengt 2. påskedag 16. april Stengt Anlegg Gjøvik og vårt kjørekontor har disse …

Endring i sortering av oljefiltre

Fra og med 2022 har sorteringskriteriene endret seg rundt sortering av fraksjonen oljefiltre (7024). Endringen medfører at oljefiltre må sorteres i ; Bensin- og dieselfiltre, avfallsstoffnr. 7023 – les mer på vårt faktaark. Oljefiltre med lukket metallkappe, avfallsstoffnr. 7024 – les mer på vårt faktaark. Innsatsfilter, avfallsstoffnr. 7022 –  les mer på vårt faktaark «Oljeforurenset masse». …

Koronasituasjon kan påvirke våre tjenester

ØG følger smittesituasjonen nøye, og dagens smittesituasjon gjør at vi dessverre kan forvente forsinkelser i utøvelsen av våre tjenester. Det både er og forventes et høyere smittetrykk og høyt sykefravær i tiden fremover, noe som kan påvirke hvordan vi utfører våre tjenester. Dette kan medføre forsinkelser ved kontaktpunkter og leveranser. Vi beklager eventuelle ulemper dette …

CO2 avgift

Varsel om endring i offentlig avgift I statsbudsjettet for 2022 er det vedtatt å innføre avgift på forbrenning av avfall på 192,- kroner pr. tonn CO2 med virkning fra 1. januar 2022. Formålet med avgiften er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner av ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser fra forbrenning av avfall. Avgiften skal beregnes på grunnlag …

Åpningstider jul og nyttår 2021

Her er våre åpningstider i jule- og nyttårsdagene i 2021 24. des. (Juleaften) 27. des. – 30 des. 31. des. (Nyttårsaften) Kundesenter Stengt 08.00 – 14.00 Stengt Anlegg, Gjøvik 7.00 – 12.00 07.00 – 16.00 07.00 – 12.00 Anlegg, Elverum Stengt Stengt Stengt

Coop rydder Norge i samarbeid med Retura

ØG er en del av Retura Gruppen som sammen med Coop skal bidra til å rydde Norge mellom 11. – 19. september. I denne perioden kan du delta på ryddeaksjonen Coop rydder Norge som arrangeres i samarbeid Hold Norge Rent og Retura. På den lokale Coop butikken kan du hente gratis ryddeutstyr som hansker og …

Moelven Mjøsbruket AS imponerer – sorterer 95 % av avfallet sitt

Moelven Mjøsbruket AS er en del av Moelven konsernet og har i samarbeid med oss i ØG jobbet for å forbedre sorteringsgraden av alt avfall. De har gjort tiltak som har gitt meget gode resultater og oppnådd en sorteringsgrad på hele 95 %. For å oppnå slike resultater kreves det god planlegging, riktig utstyr og …