fbpx

Prisendring fra 1. april 2022

Varsel om prisendring som en følge av økte kostnader på strøm og diesel. Vi gjennomførte som normalt vår årlige prisjustering med virkning fra den 01.01.2022. Det skjer i henhold til våre avtalevilkår pkt. 6. i Miljøavtalen. Kunder som har avtale om andre vilkår knyttet til prisregulering ble regulert i henhold til dette. De siste månedene …

Åpningstider for påsken 2022

Påsken 2022 –  påskeuken holder åpent og stengt disse dagene. Kundesenteret har følgende åpningstider: Mandag 11. april Kl. 7.30 – 15.30 Tirsdag 12. april Kl. 7.30 – 15.30 Onsdag 13. april Kl. 7.30 – 12.00 Skjærtorsdag 14.  april Stengt Langfredag 15. april Stengt 2. påskedag 16. april Stengt Anlegg Gjøvik og vårt kjørekontor har disse …

Endring i sortering av oljefiltre

Fra og med 2022 har sorteringskriteriene endret seg rundt sortering av fraksjonen oljefiltre (7024). Endringen medfører at oljefiltre må sorteres i ; Bensin- og dieselfiltre, avfallsstoffnr. 7023 – les mer på vårt faktaark. Oljefiltre med lukket metallkappe, avfallsstoffnr. 7024 – les mer på vårt faktaark. Innsatsfilter, avfallsstoffnr. 7022 –  les mer på vårt faktaark «Oljeforurenset masse». …

Koronasituasjon kan påvirke våre tjenester

ØG følger smittesituasjonen nøye, og dagens smittesituasjon gjør at vi dessverre kan forvente forsinkelser i utøvelsen av våre tjenester. Det både er og forventes et høyere smittetrykk og høyt sykefravær i tiden fremover, noe som kan påvirke hvordan vi utfører våre tjenester. Dette kan medføre forsinkelser ved kontaktpunkter og leveranser. Vi beklager eventuelle ulemper dette …

CO2 avgift

Varsel om endring i offentlig avgift I statsbudsjettet for 2022 er det vedtatt å innføre avgift på forbrenning av avfall på 192,- kroner pr. tonn CO2 med virkning fra 1. januar 2022. Formålet med avgiften er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner av ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser fra forbrenning av avfall. Avgiften skal beregnes på grunnlag …

Åpningstider jul og nyttår 2021

Her er våre åpningstider i jule- og nyttårsdagene i 2021 24. des. (Juleaften) 27. des. – 30 des. 31. des. (Nyttårsaften) Kundesenter Stengt 08.00 – 14.00 Stengt Anlegg, Gjøvik 7.00 – 12.00 07.00 – 16.00 07.00 – 12.00 Anlegg, Elverum Stengt Stengt Stengt

Coop rydder Norge i samarbeid med Retura

ØG er en del av Retura Gruppen som sammen med Coop skal bidra til å rydde Norge mellom 11. – 19. september. I denne perioden kan du delta på ryddeaksjonen Coop rydder Norge som arrangeres i samarbeid Hold Norge Rent og Retura. På den lokale Coop butikken kan du hente gratis ryddeutstyr som hansker og …

Moelven Mjøsbruket AS imponerer – sorterer 95 % av avfallet sitt

Moelven Mjøsbruket AS er en del av Moelven konsernet og har i samarbeid med oss i ØG jobbet for å forbedre sorteringsgraden av alt avfall. De har gjort tiltak som har gitt meget gode resultater og oppnådd en sorteringsgrad på hele 95 %. For å oppnå slike resultater kreves det god planlegging, riktig utstyr og …

ØG bidrar med kunnskap til fagbrev i gjenvinningsfaget

ØG innehar stor kunnskap rundt gjenvinningsfaget. Vi er en kompetansebedrift hvor medarbeidere i konsernet har stor faglig kompetanse innen bærekraftig utvikling, sirkulærøkonomi, miljøriktige avfallsløsninger, gjenvinning, logistikk og rådgivning. I gjennom et samarbeid med midler via Kompetanse Norge har ØG bidratt til at ansatte hos Solør Renovasjon IKS har tatt fagbrev i gjenvinningsfaget. Dette har resultert …

Prosessbeskrivelse og klimanytte for 7 av våre fraksjoner

I forbindelse vårt arbeid med bærekraft og utvikling av bærekraftsrapporten 2020 har vi sett på 7 av våre fraksjoner. Vi har laget en beskrivelse av hva disse er, hva som skjer med fraksjonen etter vi har samlet de inn og hvilken klimanytte disse gir. Du finner link til de ulike fraksjonene nedenfor: EE-avfall Gips Glass …