fbpx

Åpningstider for påsken 2023

Her finner du våre åpningstider i forbindelse med påsken i år. Kundesenteret har følgende åpningstider: Mandag 3. april Kl. 7.30 – 15.30 Tirsdag 4. april Kl. 7.30 – 15.30 Onsdag 5. april Kl. 7.30 – 12.00 Skjærtorsdag 6.  april Stengt Langfredag 7. april Stengt 2. påskedag 10. april Stengt Anlegg Gjøvik og vårt kjørekontor har …

CO2-avgiften på forbrenning av avfall

Stortinget vedtok i desember å øke CO2-avgiften på forbrenning av avfall med kr 155,- pr. tonn med virkning fra 1. januar i år. Måten dette ble gjort på, gjør at dette krever en EØS-godkjenning. Nå det viser seg at denne ikke er på plass, og at avgiftsøkningen inntil videre kun blir kr 25,- pr. tonn, …

Nytt i avfallsforskriften om kildesortering av matavfall og plast fra 1. januar 2023

Fra 1. januar 2023 ble det innført nye regler som setter strengere krav til hva som kan kastes i restavfall og som må kildesorteres. Juridisk handler det om endringer i Avfallsforskriftens kapittel 10a, som omhandler utsortering og materialgjenvinning av bioavfall og plastavfall. Med en setning betyr endringen at tilnærmet alle bedrifter må kildesortere husholdningslignende plast- …

ØG inn som medlem i Norwegian Wood Cluster

ØG er blitt medlem i Norwegian Wood Cluster. Norwegian Wood Cluster (NWC) er et utvidet samarbeid i verdikjeden skog, industri og bygg som skal utvikles til en internasjonalt ledende næringsklynge for industrielt, bærekraftig trebyggeri. ØG ønsker gjennom medlemskap i NWC å bidra til at produkter ombrukes, materialgjenvinnes eller energigjenvinnes og at vi kan bidra til …

Snømåking og strøing

Vinteren er her – husk å måke og strø! Vi i ØG ønsker å sette fokus på hvor viktig det er at våre kunder sørger for snørydding rundt containerne og beholdere. ØG ønsker bistå våre kunder på en trygg og kostnadseffektiv måte, og da trenger vi både finne fram og komme frem til beholdere og …

Åpningstider jul og nyttår 2022

Her er våre åpningstider i jule- og nyttårsdagene i 2022 26.12 27.12 – 30.12 Kundesenter Stengt 08.00 – 14.00 Anlegg, Gjøvik Stengt 07.00 – 15.00 Anlegg, Elverum Stengt Stengt

Åpningstider sommeren 2022

Vårt kundesenter har åpent mellom kl. 7.30 og 15.30. Våre anlegg har disse åpningstider i sommer: Gjøvik har åpent gjennom hele sommeren fra kl. 07.00 til 16.00. Elverum har stengt ukene 29, 30 og 31.

RE:inventar AS og Østlandet Gjenvinning AS går sammen

RE:inventar og Østlandet Gjenvinning har nå gjennomført en emisjon. Vi skal sammen utvikle nye forretningsmodeller og samarbeid, som sørger for at sirkulærøkonomien vokser innen gjenbruk av møbler og inventar. RE:inventar AS har siden oppstarten jobbet for å tilgjengeliggjøre gjenbruk av møbler og inventar. Målet er at det skal bli like enkelt som å kjøpe nytt …

Prisendring fra 1. april 2022

Varsel om prisendring som en følge av økte kostnader på strøm og diesel. Vi gjennomførte som normalt vår årlige prisjustering med virkning fra den 01.01.2022. Det skjer i henhold til våre avtalevilkår pkt. 6. i Miljøavtalen. Kunder som har avtale om andre vilkår knyttet til prisregulering ble regulert i henhold til dette. De siste månedene …

Åpningstider for påsken 2022

Påsken 2022 –  påskeuken holder åpent og stengt disse dagene. Kundesenteret har følgende åpningstider: Mandag 11. april Kl. 7.30 – 15.30 Tirsdag 12. april Kl. 7.30 – 15.30 Onsdag 13. april Kl. 7.30 – 12.00 Skjærtorsdag 14.  april Stengt Langfredag 15. april Stengt 2. påskedag 16. april Stengt Anlegg Gjøvik og vårt kjørekontor har disse …