fbpx

CO2 avgift

Varsel om endring i offentlig avgift I statsbudsjettet for 2022 er det vedtatt å innføre avgift på forbrenning av avfall på 192,- kroner pr. tonn CO2 med virkning fra 1. januar 2022. Formålet med avgiften er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner av ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser fra forbrenning av avfall. Avgiften skal beregnes på grunnlag …

Åpningstider jul og nyttår 2021

Her er våre åpningstider i jule- og nyttårsdagene i 2021 24. des. (Juleaften) 27. des. – 30 des. 31. des. (Nyttårsaften) Kundesenter Stengt 08.00 – 14.00 Stengt Anlegg, Gjøvik 7.00 – 12.00 07.00 – 16.00 07.00 – 12.00 Anlegg, Elverum Stengt Stengt Stengt

Coop rydder Norge i samarbeid med Retura

ØG er en del av Retura Gruppen som sammen med Coop skal bidra til å rydde Norge mellom 11. – 19. september. I denne perioden kan du delta på ryddeaksjonen Coop rydder Norge som arrangeres i samarbeid Hold Norge Rent og Retura. På den lokale Coop butikken kan du hente gratis ryddeutstyr som hansker og …

Moelven Mjøsbruket AS imponerer – sorterer 95 % av avfallet sitt

Moelven Mjøsbruket AS er en del av Moelven konsernet og har i samarbeid med oss i ØG jobbet for å forbedre sorteringsgraden av alt avfall. De har gjort tiltak som har gitt meget gode resultater og oppnådd en sorteringsgrad på hele 95 %. For å oppnå slike resultater kreves det god planlegging, riktig utstyr og …

ØG bidrar med kunnskap til fagbrev i gjenvinningsfaget

ØG innehar stor kunnskap rundt gjenvinningsfaget. Vi er en kompetansebedrift hvor medarbeidere i konsernet har stor faglig kompetanse innen bærekraftig utvikling, sirkulærøkonomi, miljøriktige avfallsløsninger, gjenvinning, logistikk og rådgivning. I gjennom et samarbeid med midler via Kompetanse Norge har ØG bidratt til at ansatte hos Solør Renovasjon IKS har tatt fagbrev i gjenvinningsfaget. Dette har resultert …

Prosessbeskrivelse og klimanytte for 7 av våre fraksjoner

I forbindelse vårt arbeid med bærekraft og utvikling av bærekraftsrapporten 2020 har vi sett på 7 av våre fraksjoner. Vi har laget en beskrivelse av hva disse er, hva som skjer med fraksjonen etter vi har samlet de inn og hvilken klimanytte disse gir. Du finner link til de ulike fraksjonene nedenfor: EE-avfall Gips Glass …

Kundestatistikk – ØG rapporten

ØG rapporten er for tiden ikke tilgjengelig fra http://kunder.øg.no– send epost til post@ostlandetgjenvinning.no hvis du trenger å få den tilsendt.

Falsk Facebook profil

Det er opprettet en falsk Facebook profil som utgir seg for å være oss. Dette er vår Facebook profil: https://www.facebook.com/OstlandetGjenvinning Det er riktig at vi har kjørt en konkurranse som nå er avsluttet.  Deltakeren skulle skrive ‘container’ i kommentarfeltet, ikke registrere seg via en link. Slik så vår konkurranse ut: Her er link til den …

Åpningstider for påsken 2021

Påsken 2021 –  påskeuken holder åpent og stengt disse dagene. Kundesenteret har følgende åpningstider: Mandag 29. mars Kl. 7.30 – 15.30 Tirsdag 30. mars Kl. 7.30 – 15.30 Onsdag 31. mars Kl. 7.30 – 12.00 Skjærtorsdag 1.  april Stengt Langfredag 2. april Stengt 2. påskedag 5. april Stengt Anlegg Gjøvik og vårt kjørekontor har disse …

ØGs nye komprimatorbil

ØG har nylig anskaffet en nye komprimatorbil går på biogass. Dette er biogass fra matavfall som er innsamlet inn i Innlandet. I prosessen hvor matavfallet skal omdannes til biogjødsel oppstår det en gass som består i hovedsak av metan. Etter en renselse prosess kan denne gassen brukes til drivstoff. Illustrasjon viser prosessflyten for matavfall til …