fbpx

Bygg- og anleggsprosjekter deles inn i tre ulike kategorier

Her er noen tips og råd for som kan være nyttig før oppstart av prosjekter!

BYGG

Lag en avfallsplan hvor avfallskrav fra myndighetene over 300 m2 blir ivaretatt. Sjekk krav fra myndighetene og egne mål for prosjektet/ selskapet, miljøkrav, eks. miljøfyrtårn.

RIVING OG REHABILITERING

Lag en avfallsplan hvor avfallskrav fra myndigheter over 100 m2 blir ivaretatt. Sørg for at miljøsanerings-rapport er utarbeidet før oppstart.

MASSER

Sørg for at miljøsanerings-rapport er utarbeidet før oppstart.

Hva bør du tenke på før oppstart?

Hvilke fraksjoner skal sorteres ut på byggeplassen? Dette informasjon du henter ut fra den utarbeidede miljøsaneringsrapporten. Vil det være farlig avfall som avfallsløsningen må ta høyde for? Er du usikker på hva som defineres som farlig avfall finner du en oversikt over de aktuelle fraksjonene her.
Ut i fra hvilke avfallstyper som oppstår finnes det ulike utstyrsløsninger som containere, beholder, stativ og sekk.
Det er viktig å planlegg av logistikken og tilgjengelighet på byggeplassen å sørge for hensiktsmessige løsninger som vil resultere i en effektiv byggeplass. Eksempelvis vil store mengder forurensende masser som betong eller treverk kreve en skreddersydd løsning.

I rivning- og rehabilitering og graveprosjekter er det viktig å planlegge hvordan håndtere oppdagelsen av fraksjoner som ikke er beskrevet i miljøsaneringsrapporten. Husk at prøver skal sendes inn til analyse. Vi anbefaler å ta kontakt med en konsulent som har kompetanse på området.
Vi har god og bred erfaring med å bistår i bygg-, rivning og rehabilitering- og graveprosjekter.

Spør oss gjerne om referanseprosjekter!


6 generelle råd

– før og underveis i bygge- eller riveprosjekt på byggeplassen!


Bli bedre på kildesortering

– sjekk ut vår mobilvennlige side!


Big Bag

– en smart og enkel avfallsløsning.


Vår veileder til basiskarakterisering

– før og underveis i bygge- eller riveprosjekt på byggeplassen!

– les om hvilke fraksjoner som må basiskarakteriseres her!


Er du bedriftskunde hos oss og trenger tømming av containeren din?

– fyll ut skjema du finner på denne siden!